SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Frisklivsveileder

Contract type: Engasjement

Percentage: 50%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3336140956

Closing date: 25-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Frisklivsveileder - Enhet for fysioterapitjeneste

Det er ledig en 50 % prosjektstilling ut 2017 som frisklivsveileder ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune.

Friskliv og mestring er et byomfattende tilbud, organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av avdelingsleder, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut, helsesøster, kreftkoordinator, aktivitetskoordinator, ernæringsrådgiver og klinisk ernæringsfysiolog.

Stillingen er knyttet til et prosjekt i forhold til utvikling av aktivitetstilbudet til voksne og seniorer. I tillegg tiltenkes en rolle knyttet til oppfølging av helsesamtaler og ledelse av fysisk aktivitetsgruppene for voksne og seniorer. Pr nå har Friskliv og mestring tre ukentlige grupper hvor hver av gruppene består av en inne- og utetrening. I tillegg har vi en seniorgruppe, en gang i uka. Ansvar og fordeling av helsesamtaler og gruppeaktiviteten skjer i samarbeid med teamet.

Friskliv og mestring er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer. Tilbudet omfatter alle aldersgrupper og familier. Tilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk samt ulike mestringskurs. Utviklingsområder er tiltak knyttet til kroniske lidelser, lettere psykiske lidelser, søvnvansker, tiltak rettet mot minoritetsgrupper, alkoholvaner og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Utvikling av aktivitetstilbudet for voksne og seniorer
Gjennomføre helsesamtaler med fokus på motivasjon og endring
Gjennomføring av tester før, underveis og ved avslutning av deltagelse i vårt tilbud
Ansvar for treningsgrupper både i forhold til planlegging og gjennomføring
Tverrfaglig samarbeid, både internt i teamet, med andre kommunale tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten
Råd, veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner:
3-årig helse- eller idrettsfaglige utdanning
Må ha kunnskap om treningslære
Kompetanse og erfaring i bruk av kommunikasjonsverktøy i endringsprosesser
Erfaring med motiverende intervju er en fordel
Erfaring i arbeid med gruppeledelse av voksne og seniorer
Erfaring med tverrfaglig samarbeid både i team og med ulike offentlige tjenester
Erfaring med prosjektarbeid

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid og omstilling er viktige egenskaper i denne jobben
Stillingen krever struktur, selvstendighet og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Elisabeth Hansen Enhetsleder, phone: (+47) 95263830

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com