SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 28-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Fastlegehjemmel Gildheim legesenter

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tilsetting i ledig fastlegehjemmel. Legen inngår fastlegeavtale med Trondheim kommune. Det er for tiden 38 private legekontorer og 163 fastleger i Trondheim.

Gildheim legesenter er et 4-legesenter som nå skal ha inn en femte lege. Hjemmel ved Leangen legesenter opphørte 01.09.16. Hjemmelen er lagt til Gildheim legesenter og vikarlege ivaretar innbyggerlisten (pr. 26.09.16 var det 910 innbyggere på listen) ved Gildheim legesenter fra 01.10.16 frem til stillingen er besatt.

Ny lege må godta senterets internavtale. Dersom det er behov for veiledet tjeneste, kan leger ved senteret stille som veiledere.

Senteret ble etablert i 2014 og fremstår som nytt. Legesenteret har god tilgjengelighet for kollektivtransport. Det er også mulighet for gratis parkeringsplasser. Østbyen bydel er et område med god befolkningsvekst
Ønsket oppstart i stillingen er satt til ca. 01.01.17.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen hvis ønskelig)
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld
Bidra til utvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført norsk turnustjeneste eller arbeidserfaring minst tilsvarende norsk turnustjeneste
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter i team
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elise Berntzen Vesterhus (Fagleder), phone: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com