SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagarbeider

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3306050200

Closing date: 27-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Fagarbeider barnehage - Nypvang barnehage

Ved Nypvang barnehage er det ledig en fast 100 % stilling som fagarbeider fra 01.04.2017.

Nypvang barnehage ligger landlig til på Leinstrand, med utsikt mot Gulosen. Vi er organisert med fem aldersinndelte grupper og det er til sammen ca. 70 barn ved barnehagen.

Vi arbeider målrettet med grunnleggende ferdigheter som språk, sosial kompetanse og vennskap. Vi er opptatt av at barn skal være i et fysisk læringsmiljø som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring.

Som en del av Trondheim kommunes kvalitetsprogram, har enheten deltatt i ulike nettverk som "Barn og Rom" med fokus på barns læringsmiljø og " Systematisk vurdering", et utviklingsarbeid, med fokus på kvalitetsutvikling.
Dette arbeidet videreføres med interne ansvarsgrupper.
Hovedfokus inneværende år er deltagelse i utviklings arbeidet "Flerfaglig blikk".

Arbeidsoppgaver:

Samarbeide tett med pedagogisk leder om å lede og organisere arbeidet i sin gruppe i tråd med mål for enheten.
Kjenne enhetens mål i enhetsavtalen, årsplanen og andre gjeldende planer og ta ansvar for at målene i de ulike planene nås.
Ha medansvar for å legge til rette for et læringsmiljø som stimulerer til deltakelse, undring, lek og læring
Ha medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen
Samarbeide om fellesprosjekt med de øvrige gruppene på barnehagen

Kvalifikasjoner:
Fagarbeider med fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller barnepleier
Kunnskap, kompetanse og erfaring fra arbeid med barn i barnehage og spesielt med barn under 3 år vektlegges.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Fagarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Ha høy arbeidskapasitet og tåle en arbeidshverdag med variasjon og stadige endringer
Evne til å lede barn i barnegruppe.
Være genuint interessert og tilstede med barna i deres hverdag
God evne til å se og ivareta enkeltbarnets behov i en barnegruppe
Gode samarbeidsevner.
Bidra til å nå felles mål, men også evne til å arbeide selvstendig
Ha evne til å kunne reflektere over egen væremåte
Være initiativrik, kreativ og løsningsorientert
Evne til å inngå i nære relasjoner og ta barnets perspektiv
Være strukturert
Ha godt humør og bidra til å fremme et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø
Du må ha helse som er forenelig med arbeidets art

Vi tilbyr:
En spennende jobb i et spennende miljø
Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marianne Snøan Enhetsleder, phone: (+47) 48183781

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com