SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Enhetsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 03-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhetsleder Kattem skole

Ved Kattem skole er det ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder Trondheimsskolen har ”Læring i fellesskap” som overbygging for sitt arbeid. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev utvikle sine muligheter i et inkluderende læringsmiljø for størst mulig læringsutbytte.

God dialog med elever og foreldre er grunnleggende viktig Trondheim kommune har et nært samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, kulturinstitusjoner og næringslivet Kattem skole er en barneskole som ligger sør i byen. Skolen ble bygd i 1983. Den ble rehabilitert i 2010-2011 og har fått nye, lyse og funksjonelle undervisningsareal. Skolen har gode uteskolemuligheter i umiddelbar nærhet.

Ved skolestart 2016 vil skolen ha ca. 285 elever. 110 går i SFO. Kattem skole har også en mottaksgruppe med ca. 40 minoritetsspråklige elever fra hele verden. Disse elevene går på Kattem skole i ett år for å lære seg norsk. Skolen har ca. 50 ansatte.

Lærerne er organisert i trinnteam. Kattem skole er også en av tre skoler som er arbeidsgivere for morsmålslærere. Kattem skole har et arbeidsfellesskap preget av læring og utvikling, samarbeid og trivsel Skolen har p.t. 150 % merkantil ressurs og en administrasjonsressurs på 270 % Skolens visjon er: Læring – mestring – trivsel. Skolen har stort fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Utviklingsområdene er knyttet til lesing og skriving, matematikk og IKT.

Skolen deltar aktivt i utviklingsområder knyttet til Trondheim kommunes satsing på IKT, og er godt i gang med implementering av IKTplan.no og GAFE For skoleårene 2015/16 og 2016/17 er skolen med på kompetansehevning i sjangerpedagogikk sammen med tre andre skoler.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Forvaltning og kvalitetsutvikling
Økonomistyring og resultatkontroll
Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning i skoleledelse vektlegges.
Ledererfaring vil bli vektlagt.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Rådmannen kan vurdere personlig lønnsavtale
Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige lederavtaler med rådmannen.

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig.

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Mentorordning
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gunn A. Røstad (Kommunaldirektør), phone: +47 48182881

Contact person:

Gunnar Wibe (Rådgiver), phone: +47 92439895

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com