SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier/vernepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Work hours: Natt

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 30-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for rustjenester, Sykepleier/vernepleier natt

Enhet for rustjenester har to ledig stillinger for sykepleier/vernepleier i 100 % stilling på natt. Stillingene kan reduseres etter ønske, spesifiser i søknaden hvilken stillingsprosent som er ønskelig

Stillingene er for tiden tjenesteplassert på Heidrunsenteret, men vil på natt yte tjenester i alle enhetens botiltak ved behov. Det er to nattevakter som jobber sammen.
Heidrunsenteret består av akutt overnatting for bostedsløse kvinner over 18 år med rusavhengighet, samt sju hybler med midlertidig botid i påvente av annet egnet tilbud.Senterets tilbud gis med utgangspunkt i prinsippet om skadereduksjon. Vi søker å begrense skadevirkningene av rusmiddelmisbruket, både fysisk, psykisk og sosialt slik at skadevirkningene blir mindre og livskvaliteten øker. Det er ikke krav om rusfrihet. Tiltaket har opparbeidet seg høy kompetanse på kvinner og rus.

Arbeidsoppgaver:

Individuell oppfølging etter behov, herunder kunne yte nødvendig helsehjelp og foreta vurderinger av behov som brukerne har
Ansvarlig for hele enhetens tilbud på natt og bistå der det er behov for helsefaglig kompetanse. Herunder sørge for tilstrekkelig personell og styre tjenestene på hele enheten etter behov.
Følge opp e-link (kommunikasjon med sykehus) for hele enheten.

Kvalifikasjoner:
Sykepleier, vernepleiere kan bli vurdert for stillingene.
Beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig.
Førerkort klasse B

Utdanningstittel:
Sykepleier/vernepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du er motivert, fleksibel, engasjert og har respekt og interesse for den enkelte bruker
Du er trygg i rollen som sykepleier og jobber godt under press, du god til å prioritere ved samtidighetskonflikter.
Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro
Du har særlig god evne til kontaktetablering, relasjonsbygging og evne til å stå i utfordrende relasjoner over tid
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, har omsorg for deg selv og dine kolleger
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Behersker dataverktøy.
Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet til stillingen.

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
Stor påvirkning i utarbeidelse av turnus, da vi bruker kalenderplan
Gode pensjons og forsikringsordninger
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Wenche Wathne Landbakk (Enhetsleder), phone: +47 97996075

Contact person:

Vivian Hovset (Fagleder), phone: +47 95111927

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com