SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Aktivitetskoordinator

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 16-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for fysioterapitjeneste, Aktivitetskoordinator

Det er ledig fast nyopprettet 100 % stilling som aktivitetskoordinator ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune.

Friskliv og mestring er et byomfattende tilbud som består av frisklivstilbud og lærings- og mestringsvirksomhet. Tilbudet omfatter alle aldersgrupper og familier. Aktiviteten og målgruppene er under utvikling og Friskliv og mestring ønsker å tydeliggjøre sin rolle som veileder, utvikler og formidler av tilbud om fysisk aktivitet Friskliv og mestring er organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av fagleder, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut, helsesøster, kreftkoordinator og klinisk ernæringsfysiolog Friskliv og mestring er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Tilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk samt ulike mestringskurs. Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer.

Utviklingsområder er tiltak knyttet til kroniske lidelser, lettere psykiske lidelser, søvnvansker, tiltak rettet mot minoritetsgrupper, alkoholvaner og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

I tillegg til mestringskursene ved Friskliv og mestring, har andre enheter i Trondheim kommune også mestringskurs for ulike målgrupper.

Arbeidsoppgaver:

Trondheim kommune har en nettside som gir oversikt over byens tilbud om fysisk aktivitet. Stillingen innebærer å ha oversikt over, oppdatere og synliggjøre innhold på nettsiden, ha dialog med frivillige lag og organisasjoner, være kontaktperson for alle henvendelser til Friskliv og mestring samt ansvar for ulike markedsføringstiltak.
Vårt tilbud handler om å fremme helse og styrke individuelle mestringsressurser.

Deltagelse i tilbud ved Friskliv og mestring er tidsbegrenset og vi ønsker å se på utviklingsmuligheter for tilbud til våre deltagere både underveis og etter at de er ferdig med oppfølging hos oss. Stillingen vil få en rolle i dette arbeidet og vil innebære samarbeid med kommunens FYSAK-koordinator, kommunale enheter og frivillige lag og organisasjoner.

Kontaktperson for fysisk aktivitetstilbud i Trondheim
Kontaktperson i friskliv og mestring
Å ha kontakt mot frivillige lag og organisasjoner
Ansvar for oppdatering, formidling og utvikling av markedsføringstiltak i Friskliv og mestring
Utvikling av nye aktivitetstilbud i samarbeid med ulike samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
3-årig helse- eller sosialfaglig bakgrunn
Erfaring med utvikling, organisering og oppfølging av fysisk aktivitetstilbud
Kunnskap og erfaring med helsefremmende arbeid og metoder
Erfaring i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Gode datakunnskaper
Gode kommunikasjonsferdigheter
Erfaring med tverrfaglig samarbeid
Tilleggutdanning innen kommunikasjon og markedsføring er en fordel
Prosjekterfaring er en fordel

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Må være ryddig, strukturert

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bente Sandvik (Koordinator Friskliv og Mestring), phone: +47 95263553

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com