SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 29-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Elgeseter barnehager, Spesialpedagog

Elgeseter barnehager har et ledig vikariat for spesialpedagog i 100 % stilling ved Gartneriet barnehage for perioden 01.12.2016 - 31.07.2017

Elgeseter barnehager består av
- Gartneriet barnehage, Magnus Den Godes gt 24
- Krinkelkroken barnehage, Harald Hardrådes gt 16
- Gartneriet barnehage har 70 barn i alderen 1-5 år. Barnehagen er samlokalisert med Gartneriet avlastningsbolig, og er tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Gartneriet barnehage har en knutepunktfunksjon i forhold til ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon)
Fordi Gartneriet barnehage tilbyr plasser til alvorlig syke barn, kreves det at den som tilsettes der lar være å røyke gjennom arbeidsdagen
Elgeseter barnehager har stort mangfold og inkludering som verdigrunnlag.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å planlegge og gi spesialpedagogisk hjelp
Ansvar for individuell tiltaksplan og evt individuell plan
Ansvar for samarbeid med foreldre og eksterne instanser
Ansvar for veiledning
Ta del i det ordinære barnehagetilbudet

Kvalifikasjoner:
Spesialpedagogisk utdanning
Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i barnehagen
Erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne
Kunnskap om ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon)
Kjenne til ulike fagprogrammer (Boardmaker, ESA etc)
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
God IKT kompetanse

Utdanningstittel:
Spesialpedagog

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du arbeider målrettet og systematisk i direkte arbeid med barn
Du har erfaring og kompetanse i samarbeid med interne og eksterne tjenestenivåer
Du kan gi og ta i mot veiledning
Du holder deg faglig oppdatert
Du viser engasjement og evne til refleksjon
Du er raus og positiv
Du har helse som er forenelig med arbeidets art og tåler hektiske arbeidsperioder
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Stort spesialpedagogisk team
Positive og løsningsorienterte kolleger
Godt og aktivt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinfo:
Bente Lysholm Grimnes (Fagleder)
Telefon: 72541682

Liv Randi Nervik (Enhetsleder)
Telefon: 95263741

Guri Hauge Andresen (Spes.ped koordinaltor)
Telefon: 91362688

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com