SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 8

Contract type: fast og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 15-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Eberg skole, Lærere

Eberg skole har ledig inntil 400 % fast stilling og inntil 400 % som vikar som lærer fra 01.08. 2016. Vikariatene har ulik varighet frem til og med 31.07.2017

Eberg er en delvis åpen skole med ca. 360 elever fordelt på 1.-7. trinn høsten 2016. Skolen sto ferdig i 1997 og vil fra skoleåret 2016/2017 utvides på grunn av økende elevtall. Vi jobber målrettet for at alle våre elever skal oppleve mestring, læring og utvikling gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse, ulike fag og fysisk aktivitet. For å lykkes med dette ønsker vi bredde i opplæringen

Arbeidsoppgaver:

Undervisning på 1.-7. trinn
Tre av stillingene kan bli tillagt kontaktlærerfunksjon
Internt samarbeid på team med stor grad av selvstyre og felles ansvar for alle elevene på trinnet.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning.
Skolen trenger kompetanse tilsvarende 60 stp i matematikk, engelsk, norsk, spesialpedagogikk, særskilt norsk for språklige minoriteter, naturfag, mat og helse og IKT. Formell og praktisk kompetanse i begynneropplæring etterspørres til flere av stillingene.

Utdanningstittel:
lærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Skolen søker lærere med et reflektert elev- og læringssyn med evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid i team. Vi ønsker engasjerte og tydelige voksne med kompetanse innen vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og læringsledelse. Personlig egnethet, samt skolens samlede behov i helhetlig sammenheng, vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et godt arbeidsmiljø med dyktige nedarbeidere.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ebba Ramfjord (Fagleder), phone: +47 72540403

Contact person:

Marit M. Nordbotn (Rektor), phone: +47 72540402

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com