SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Direktør

Contract type: 100%

Percentage: Fast stilling

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3401748284

Closing date: 21-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Direktør Trondheim eiendom

Vi tilbyr en sentral og utfordrende lederstilling i Trondheim kommune. Du får stort ansvar med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim eiendom har ansvar for utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og større ombygninger og ansvar som eier av kommunens bygninger. Dette omfatter bygninger som skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, helsehus, kultur, idretts- og administrasjonsbygg. Trondheim eiendom sitt ansvar inkluderer 4 000 boliger i egne eide bygninger, borettslag, sameier og stiftelser. Eiendomsmassen utgjør totalt 1 million kvadratmeter.

Det er 580 ansatte i Trondheim eiendom. I tillegg til kommunens verdier: åpen - kompetent – modig, er målet om å være det gode vertskap førende for de ansattes adferd og daglige innsats. Vertskapsrollen utøves for ansatt i de øvrige kommunale enhetene og byens innbyggere som bruker de kommunale bygningene.

Arbeidsoppgaver:

Hele virksomheten ledes av direktøren og er organisert i seks fagområder. Lederne for disse utgjør sammen med direktøren ledergruppa i Trondheim eiendom
Trondheim eiendom har ansvar for:
Bygging av nye kommunale bygninger.
Rehabilitering og ombygging i eksisterende bygninger.
Planlegging og gjennomføring av forvaltning og drift av bygninger som kommunen eier.
Planlegging og gjennomføring av vedlikehold på kommunens bygninger.
Planlegging og gjennomføring av renhold i kommunale og innleide bygninger.

Direktøren rapporterer til kommunaldirektør for byutvikling og er medlem av kommunaldirektørens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:
Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet
Erfaring med strategisk ledelse i nært samspill med andre ledere i en stor organisasjon

Utdanningsretning:
Juridiske fag
Økonomi
Bygg og anlegg
Arkitekt / Design
Administrasjon og ledelse
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Forståelse for ledelsesutfordringer i en politisk styrt organisasjon
Visjoner for utvikling av Trondheim til en enda mer attraktiv by
Vilje til samarbeid og helhetstenkning
Evne til å være tydelig, inkluderende og inspirerende og som fremmer vekst og utvikling for den enkelte og organisasjonen
Beslutningsevne, er selvstendig og som kommuniserer godt
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens tjenesteutvikling generelt
Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
Støtte fra kompetente administrative støttetjenester
Et godt utbygd lederutviklingsprogram
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør, phone: +47 930 58 685

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com