SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 90-100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 07-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Charlottenlund barneskole, Lærer

Har du lyst til å jobbe som lærer ved Charlottenlund barneskole? Vi har to ledige vikariater med stillingsandel 90-100 % på henholdsvis 3. og 7. trinn

Hos oss vil du oppleve:

• tett samarbeid på team med lærere med høy kompetanse
• prosjektgrupper med veiledning på trinn i lesing, skriving, matematikk, IKT/digitale ferdigheter
• veiledet lesing og skriving fra første skoledag i 1. klasse (Charlottenlundmodellen)
• skolebesøk fra andre skoler
• læringsmiljø og relasjonskompetanse
• høyt faglig fokus og delingskultur
• et godt og inkluderende arbeidsmiljø
• et nært samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU og kompetansesentre

Charlottenlund barneskole vektlegger verdiene raus, undrende og engasjert

Skolen har stort fokus på pedagogisk utviklingsarbeid
Fokusområdene våre er: grunnleggende ferdigheter, lesing og skriving, utforskende matematikk og vurdering for læring. Vi jobber for et godt læringsmiljø med fokus på klasseledelse og relasjoner. Dette gjør vi blant annet gjennom refleksjon over egen praksis i LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

Vi vil i det kommende skoleåret ha økt fokus på digitale ferdigheter
Charlottenlund barneskole har ca. 700 elever og 100 ansatte. Vi er praksisskole, noe som innebærer at vi har et tett samarbeid med flere av utdanningsinstitusjonene i Trondheim.

Arbeidsoppgaver:
Kontaktlæreransvar inngår i stillingene.

Kvalifikasjoner:
Formell undervisningskompetanse innen et eller flere av disse fagene: realfag/matematikk
Et av skolens utviklingsområder er matematikk. I en av stillingene inngår det deltakelse i skolens prosjektgruppe
Styrker innenfor klasseledelse, relasjonskompetanse og digitale ferdigheter er en fordel.

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Ved vurdering av søkere vil det i tillegg til spesifikk fagkompetanse og personlig egnethet legges vekt på gode kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen:
Tilpasset opplæring
Spesialpedagogikk
Sosialpedagogikk
Klasseledelse
Relasjonelle ferdigheter
Teamsamarbeid

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gunn Langset Trøan (Rektor), phone: +47 95263919

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com