SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Byplanlegger

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3225130483

Closing date: 2016-11-30

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Byplanleggere - Byplankontoret

Byplankontoret søker etter byplanleggere, til faste 100 % stillinger, som kan styrke vår kompetanse innen hele spennvidden fra saksbehandling til overordnet planlegging.

Trondheim som by har behov for god og helhetlig byplanlegging og rask og presis saksbehandling, derfor ønsker vi oss engasjerte og kompetente fagfolk som kan bidra til å styrke kommunens brede tverrfaglige miljø og delta aktivt inn i det spennende arbeidet med å utvikle byen videre inn i framtiden. Med våre ca.75 ansatte, forvalter vi kommunens oppgave som planmyndighet, og bidrar aktivt med å styrke byens utvikling. Vi har ansvar for utarbeidelsen av overordnede planer og strategier, statistikk og analyser og gjennom behandling av innsendte reguleringsplaner, fradelingssaker og forespørsler om areal- og trafikkforhold. Vi har også ansvar for å lede prosjekter som handler om byutvikling og spiller en viktig rolle inn i samarbeidet om Miljøpakken.

Trondheim kommune har ambisiøse miljømål i en by som preges av rask befolkningsvekst og mange store byggeprosjekt. Dette krever god samordning av areal- og transport for å oppnå 0-vekst visjonen på trafikk, og blikk for helheten for å få til en kvalitetsmessig god byutvikling. Byplankontoret er en av ni enheter innenfor Byutviklingsområdet som ivaretar kommunens ulike oppgaver innen forvaltning, utbygging og drift av byens fysiske omgivelser.

Det skjer mange store og spennende endringer i byen som krever vår kompetanse og oppmerksomhet. De viktigste oppgavene i tiden framover er Campusutvikling, Superbuss, Byutviklingsstrategi, Sentrums- og knutepunktutvikling og Lokalsenter.

Arbeidsoppgaver:

Utøve forvaltning etter Plan- og bygningsloven.
Bidra inn i byplankontorets tverrfaglige miljø ut fra egen planfaglige forutsetninger.
Få tildelt faglige oppgaver tilpasset kompetanse og interesser.
Ha ansvar for å rapportere til avdelingsleder, samarbeide med partner og andre kolleger på enheten, og koordinere med ulike fagfelt i kommunen for å frambringe et best mulig kunnskapsgrunnlag.
Ha ansvar for å utarbeide planer, behandle planer, innkalle til møter, kommunisere med interne og eksterne brukere, utrede problemstillinger og lage saksframlegg som grunnlag for politiske beslutninger.
Avhengig av kompetanse kan det også bli tildelt oppgaver tilknyttet egenplanlegging i regi av kommunen, Miljøpakken eller andre.
Det må påregnes endring i arbeidsoppgaver, og du må være forberedt på at det kan skje organisatoriske endringer på enheten.

Kvalifikasjoner:
Utdannelse som sivilingeniør, sivilarkitekt, geograf eller tilsvarende.
Kunnskap om planlegging etter Plan- og bygningsloven.
Erfaring med planprosesser eller prosjektutviklingsprosesser som krever fokus på prosessledelse, framdrift og ressursbruk.
Beherske relevant dataverktøy i planleggingen eksempelvis ATP-modellen, GIS, Autocad eller annet relevant dataverktøy.

Erfaring innen offentlig forvaltning i en større bykommune eller annen politisk styrt organisasjon er en fordel.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
Det forutsettes at dokumentasjon av godkjente attester og vitnemål legges fram.

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag
Arkitekt / Design

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
I kommunen er det nødvendig å ha god forståelse for organisasjon og beslutningshierarki, utøve godt medarbeiderskap gjennom dialog og samspill med kollegaer både på egen og andre enheter og bidra til ryddige og gode arbeidsforhold innenfor gitte ressurser.
Til alle våre stillinger vektlegger vi kunnskap og interesse for bærekraftig byutvikling, faglig engasjement og god framstillingsevne. Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorientert, har fokus på konstruktive prosesser og bryr seg om gode omgivelser som ramme om menneskers liv og virke.
Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trygghet i eget fagfelt, da dette er viktige forutsetninger for å utøve god forvaltning.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Bøkestad Byplansjef, phone: +47 97545172

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com