SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sivilingeniør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 28-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Byplankontoret, Sivilingeniør samferdsel

Ved Byplankontoret er det ledig en fast 100 % stilling som sivilingeniør/utreder innen trafikkplanlegging, trafikkanalyser og trafikksikkerhet

Trondheim kommune har ambisiøse miljømål samtidig som byen preges av omfattende utbygging og rask befolkningsvekst. Målene i Bymiljøavtalen gir behov for en god og helhetlig areal og transportplanlegging
Byplankontoret har ansvar for samordnet areal- bolig- og transportplanlegging, langsiktig planlegging av kommunens veg-/infrastrukturnett, og er forvalter av kommunens planmyndighet. Kontoret bidrar aktivt til å styrke byens utvikling gjennom utredninger og planer, strategier, statistikker, analyser og gjennom behandling av innsendte reguleringsplaner. Det er høy aktivitet innenfor samferdselsområdet med omfattende arealutvikling, tilrettelegging for ny rutestruktur fra 2019, samling av Campus, utredning av konseptvalg for areal og transport for Trondheimsområdet og oppfølging av infrastrukturprosjekter på superbuss og planarbeid på veg og jernbane.

Byplankontoret, med sine 75 ansatte, er organisert i fem avdelinger Øst, Vest, Sør, Indre By og By og region, i tillegg til en administrativ avdeling. Samferdselsmiljøet er organisert på tvers med samferdselsfaglig kompetanse i alle avdelinger.

For å styrke vårt fagmiljø søker Byplankontoret en medarbeider med høy kompetanse og erfaring innen analyser og utredninger inkludert areal- og transportanalyser. Vi søker erfaring og kompetanse med prognose og modelleringsverktøy som f.eks. Regional transportmodell, Aimsun, Vissim/Vissum eller lignende. Kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser, trafikkplanlegging og trafikksikkerhet er ønskelig. Vi søker noen som kan styrke oss innen systematisk analysearbeid innen samferdsel og samordnet areal og transportplanlegging på overordnet og detaljnivå, og være vår fagkompetanse på området.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide og kvalitetssikre transport- og trafikkanalyser
Delta i eksternt samarbeid innen trafikkanalyser m.m
Utføre trafikksikkerhetsvurderinger i planer og bidra i utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan
Bistå i vurdering av nytte kostnadsberegninger, klimakonsekvenser og livsløpskostnader av planer
Bidra til systematisering og utvikling av behandlingsrutiner for enkeltsaker innenfor trafikksikkerhet
Ansatte må kunne påregne endring av arbeidsoppgaver ut fra Byplankontorets behov

Kvalifikasjoner:
Arbeidserfaring med transportanalyser og trafikkberegninger
Analytisk tilnærming til faget, bred forståelse av samferdselsperspektivet i byutviklingen
Trafikksikkerhetskompetanse
Kjennskap til offentlig forvaltning
Gode samarbeidsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Utdanningstittel:
Sivilingeniør/Universitet/Mastergrad innen samfunnsplanlegging

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
I kommunen er det nødvendig å ha god forståelse for organisasjon og beslutningshierarki, utøve godt medarbeiderskap gjennom dialog og samspill med kollegaer både på egen og andre enheter og bidra til ryddige og gode arbeidsforhold innenfor gitte ressurser.
Til alle våre stillinger vektlegger vi kunnskap og interesse for bærekraftig byutvikling, faglig engasjement og god framstillingsevne. Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorientert, har fokus på konstruktive prosesser og bryr seg om gode omgivelser som ramme om menneskers liv og virke.

Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trygghet i eget fagfelt, da dette er viktige forutsetninger for å utøve god forvaltning

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jofrid Burheim (Avdelingsleder), phone: (+47) 91616933

Contact person:

Hilde Bøkestad (Enhetsleder), phone: (+47) 97545172

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com