SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkoordinator samferdsel

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 14-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Byplankontoret, Fagkoordinator samferdsel

Ved Byplankontoret er det ledig en fast 100 % stilling som fagkoordinator for samferdsel til By og regionavdelingen

Trondheim kommune har ambisiøse miljømål samtidig som byen preges av omfattende utbygging og rask befolkningsvekst. Målene i Bymiljøavtalen gir behov for en god og helhetlig areal og transportplanlegging
Byplankontoret har ansvar for samordnet areal- bolig- og transportplanlegging, langsiktig planlegging av kommunens veg-/infrastrukturnett, og er forvalter av kommunens planmyndighet. Kontoret bidrar aktivt til å styrke byens utvikling gjennom utredninger og planer, strategier, statistikker, analyser og gjennom behandling av innsendte reguleringsplaner. Det er høy aktivitet innenfor samferdselsområdet med omfattende arealutvikling, tilrettelegging for ny rutestruktur fra 2019, samling av Campus, utredning av konseptvalg for areal og transport for Trondheimsområdet og oppfølging av infrastrukturprosjekter på superbuss og planarbeid på veg og jernbane.

Byplankontoret, med sine 75 ansatte, er organisert i fem geografiske avdelinger Øst, Vest, Sør, Indre By og By og region, i tillegg til en administrativ avdeling. Samferdselsmiljøet er organisert på tvers med samferdselsfaglig kompetanse i alle avdelinger.
For å styrke vårt fagmiljø innen samferdsel søker Byplankontorets By og regionavdeling en erfaren fagkoordinator. Vi er fortrinnsvis ute etter personer med bred samferdselskompetanse, med utdannelse og erfaring fra planlegging innen etter eller flere av områdene kollektivtransport, sykkel, gange eller trafikksikkerhet. Fagkoordinator vil koordinere det samferdselsfaglige arbeidet og lede de ukentlige samråds- og fagmøtene innenfor samferdsel.

Vi søker etter noen som kan styrke oss i systematisk arbeid innenfor samferdsel og bidra til utvikling av hvordan vi jobber med dette fagområdet. Fagkoordinatoren vil også ha oppgaver innenfor samferdselsområdet på by og regionnivå som for eksempel nasjonal transportplan, kollektivtransport, trafikksikkerhetsplan eller lignende. Det må påregnes tett samarbeid med andre som Miljøpakken, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Fylkesmannen etc.

Arbeidsoppgaver:

Lede samferdsel samråd – et ukentlig møte der vi tverrfaglig koordinerer innspill og utredningskrav på samferdsel til alle planer
Koordinere og utvikle arbeidet innenfor samferdselsområdet
Følge opp samferdselssaker
Bidra til systematisering og utvikling av behandlingsrutiner for enkeltsaker innenfor trafikk
Være fagansvarlig og Byplans kontaktperson innenfor kollektiv, sykkel og/eller gange
Ansatte må kunne påregne endring av arbeidsoppgaver ut fra Byplankontorets behov

Kvalifikasjoner:
Arbeidserfaring innen byplanlegging med fokus på samordnet areal- bolig- og transport eller innen samferdselssektoren.
Erfaring med samferdselsplanlegging innenfor trafikksikkerhet, kollektivtransport, sykkel eller gange
Analytisk tilnærming til faget, bred forståelse av samferdselsperspektivet i byutviklingen, og gjerne kjennskap til transportmodeller
Kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven
Erfaring fra offentlig forvaltning eller lignende
Gode samarbeidsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
I kommunen er det nødvendig å ha god forståelse for organisasjon og beslutningshierarki, utøve godt medarbeiderskap gjennom dialog og samspill med kollegaer både på egen og andre enheter og bidra til ryddige og gode arbeidsforhold innenfor gitte ressurser.
Til alle våre stillinger vektlegger vi kunnskap og interesse for bærekraftig byutvikling, faglig engasjement og god framstillingsevne. Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorientert, har fokus på konstruktive prosesser og bryr seg om gode omgivelser som ramme om menneskers liv og virke.
Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trygghet i eget fagfelt, da dette er viktige forutsetninger for å utøve god forvaltning

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jofrid Burheim (Avdelingsleder), phone: (+47) 91616933

Contact person:

Hilde Bøkestad (Enhetsleder), phone: (+47) 97545172

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com