SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Boligkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3388697651

Closing date: 17-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Boligkonsulent - Enhet for service og internkontroll

Ved Enhet for service og internkontroll er det, med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 % stilling som boligkonsulent.

Tildeling av kommunale utleieboliger i Trondheim kommune ivaretas i hovedsak av Enhet for service og internkontroll. Boligkonsulenten inngår i det boligsosiale teamet på enheten, og har boligtildeling som sin kjerneoppgave.

Arbeidsoppgaver:

Tildele boliger i henhold til vedtak med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer og prioriteringsnøkkel
Godkjenne søkere til kjøp av private omsorgsboliger
Administrative oppgaver i tilknytning til tildelingsprosessen
Utstrakt samarbeid med aktuelle interne og eksterne samarbeidsparter

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-års høyskoleutdanning innen helse-/sosialfag
Det er ønskelig at du har erfaring fra eller kjennskap til tjenester til personer med utviklingshemming samt fra rus- og/eller psykiatrifeltet
Gjerne erfaring fra forvaltningsarbeid/saksbehandling
Kunnskap om kommunens tjenesteapparat/samarbeidspartnere.
Kunnskap om aktuelle lover med forskrifter
Generelt gode IT-ferdigheter
God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er tilpasningsdyktig og løsningsorientert
Du har evne til og håndterere stort arbeidspress og stressende situasjoner
Du har evnen til å arbeide selvstendig og strukturert
Du er målbevisst og resultatorientert
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, er samarbeidsvillig og fleksibel

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
Utviklingsmuligheter
Inspirerende og positivt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Carin Storhaug Enhetsleder, phone: +47 95263714

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com