SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3417514797

Closing date: 19-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer/pedagogisk leder - Kristiansten barnehager

Kristiansten barnehager har fra 31.07.2017 ledig en fast 100 % stilling og et årsvikariat i 100 % stilling som pedagogisk leder.

Enheten består av Kristiansten barnehage som ligger sørøst på friområdet bak Kristiansten festning og Singsaker barnehage som holder til i overlærerboligen på skolegården til Singsaker skole. Begge barnehagene har enkel tilgang til festningsområdet som gir fantastiske muligheter for aktiviteter og uteliv året rundt. Til sammen er det åtte barnegrupper i de to husene - seks på Kristiansten og to på Singsaker.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å lede og iverksette det pedagogiske arbeidet - planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling.
Veilede og lede teamet og utøve godt faglig skjønn.
Lede enhetens endrings- og utviklingsarbeid på avdelingsnivå.
Bidra til et allsidig læringsmiljø med utgangspunkt i barns medvirkning, undring og utforsking.
Ta ansvar for tidlig innsats, trivsel og inkludering for alle barn.
Etablere gode relasjoner og samarbeide tett med foreldrene til barna.
Bidra til et inkluderende og støttende arbeidsklima på enheten, preget av initiativ, utprøving og nyskaping.

Kvalifikasjoner:
Godkjent utdanning som barnehagelærer.
Erfaring som pedagogisk leder i barnehage.
Kompetanse i pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid med barn.
Kompetanse i musikk, drama eller uteliv.
God skriftlig og muntlig fremstilling.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Trygg på deg selv med et bevisst forhold til egne verdier.
Et ekte engasjement for barn og barns aktivitet.
En grunnleggende positiv innstilling og et stabilt humør.
Et inkluderende menneskesyn og evne til å inngå i nære relasjoner.
Reflektert med evne til å arbeide selvstendig og i team.
Fleksibel og endringsvillig.
Helse som er forenelig med arbeidets art.

Vi tilbyr:
En arbeidsplass som legger til rette for faglig og personlig utvikling.
Deltagelse i kompetansenettverk.
En mulighet til å påvirke en "ung" enhet under utvikling.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristin Eimhjellen Enhetsleder, phone: +47 95817411

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com