SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Number of positions: 6

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50-100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3294850064

Closing date: 20-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager har følgende ledige stillinger for barnehagelærere:

- én fast 50 % med tiltredelse 20.02.17.
- to vikariat i 50 % med varighet 20.02.17 - 31.07.17, med mulighet for større stillingsandel, og forlengelse.
- ett svangerskapsvikariat i 100 % stilling med varighet 27.03.17 - 19.01.18
- to vikariat i 100 % stilling med varighet 01.08.17 - 31.12.17, med mulighet for forlengelse.

Vår enhet består av to barnehager, Okstad og Okstadvegen, med aldersinndelte barnegrupper.

Vår visjon er: "Her liker jeg meg fordi - du gir meg av tida di".
Vår viktigste ressurs er relasjonskompetansen hver enkelt ansatt utøver i sitt møte med barnet i gruppen gjennom hele barnehagehverdagen.
Ulike pedagogiske møteplasser i læringsmiljøene inne og ute skal stimulerer barns muligheter for egenutvikling, og gi barn rom for gode sosiale samhandlinger med andre barn og voksne.

Vi jobber etter egne progresjonsplaner for å fremme barns språkutvikling og kjennskap til ulike matematiske former. Trafikksikkerhet, brannvern, gjenbruk- og naturmaterialer er blant våre miljøtiltak. Vennskap og forebygging av mobbing står høyt på dagsorden.

Arbeidsoppgaver:

Lede medarbeidere i team med små barnegrupper og flere pedagoger
Ansvarlig for å utvikle det pedagogiske arbeidet med barn i tråd med enhetens og Trondheim kommunes mål
Ansvarlig for å utvikle lærlingsmiljøet i tråd med enhetens satsningsområder og hvor barns medvirkning blir ivaretatt

Kvalifikasjoner:
Barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning
Lederegenskaper og -kompetanse foretrekkes
Småbarnspedagogikk ønskes
Fagkompetanse innenfor våre satsningsområder ønskes

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer / førskolelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Være genuint interessert i å jobbe med barn, i team og sammen med foreldre hvor utvikling skjer og arbeidsglede blomstrer
Være bevisst og systematisk i organisering av barnegrupper, i gjennomføring av planarbeid og praktiske oppgaver
Ha faglig god formidlingsevne
Være tydelig og god rollemodell
Ha helse som tåler fysisk og psykisk påkjenning som en pedagog kan møte
Vi oppfordrer menn til å søke

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø hvor medvirkning for utvikling har stor plass
Faglig miljø hvor kompetanseutvikling er viktig
Teamarbeid vektlegges
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Eva Karin Karlsen Brevik Enhetsleder, phone: (+47) 92069113

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com