SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3380921540

Closing date: 07-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Kolstad barnehage

Ved Kolstad barnehage er det ledig et vikariat i 100 % stilling som barnehagelærer i perioden 15.05.2017 - 31.07.2018.

Kolstad barnehage er en avdelingsbarnehage med fem avdelinger, 80 barn og 24 ansatte. Barnehagen ligger sentralt til på Kolstad/Saupstad. Mer enn 50 % av våre barn og familier har minoritetsetnisk bakgrunn. Ulike språk og kulturer skaper et spennende mangfold og en hverdag med mange muligheter. Vi jobber med utgangspunkt i visjonen "Vennskap i mangfold gir bedre språk og samhold". Hovedfokus i vårt arbeid er språk og sosial kompetanse. I samarbeid med våre nabobarnehager jobber vi med utviklingsarbeidet "Mer musikk - bedre språk" hvor målet er å styrke barns språkferdigheter gjennom økt bruk av sang og musikk.

Bydel Saupstad-Kolstad er en spennende og mangfoldig bydel hvor det skjer mye i forbindelse med Områdeløft Saupstad-Kolstad.

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til offentlig transport.

Arbeidsoppgaver:

Barnehagelærer har det daglige ansvaret for å lede sin avdeling i tråd med gjeldende planverk og rammer
Barnehagelærer har ansvar for å ivareta og utvikle sin avdeling i tråd med barnegruppens og enkeltbarnets behov
Foreldresamarbeid
Barnehagelærer har ansvar for å veilede sine kolleger på avdeling og sørge for å holde faglig fokus
Barnehagelærer har ansvar for å bidra aktivt og positivt inn i barnehagens lederteam

Kvalifikasjoner:
Godkjent barnehagelærerutdanning
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gode lederegenskaper
Relevant erfaring
Menn oppfordres til å søke

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
God relasjonskompetanse
Evne til å lede andre voksne og barn i gruppe
Høy arbeidskapasitet og omstillingsevne
Godt humør og løsningsfokusert
Selvstendig og strukturert
Gode kommunikative ferdigheter
Helse som er forenelig med arbeidets art

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elin Ødegård Enhetsleder, phone: +47 99443809

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com