SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3424065296

Closing date: 19-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Byåsen barnehager

Ved Byåsen barnehager er det ledige stillinger som barnehagelærer. Vi har en fast 100 % stilling fra 01.08.17 og et svangerskapsvikariat i 100 % stilling fra ca 01.08.17- 31.07.18 og med mulighet for forlengelse.

Byåsen barnehager er en enhet som består av to adskilte barnehager, Munkvoll barnehage og Havsteinaunet barnehage. Vi har felles ledelse og mye samarbeid for øvrig. Havsteinaunet har tre avdelinger, og Munkvoll to avdelinger.

Vår visjon er: " Der lek og læring, gir vekst og næring". Vi ønsker at barna som kommer til oss, skal få en god barndom og utvikle seg til trygge, sterke barn med tro på egne krefter. Barn og foreldre vil vi møte med respekt, og ut ifra sitt individuelle ståsted. Vi forsøker å tilrettelegge slik at barn og foreldre skal oppleve trivsel, glede og trygghet.

På Byåsen barnehager blir prosjektarbeid ofte brukt som arbeidsmåte. I 2016/2017 arbeider vi med prosjektet SPRÅKGLEDE- i kreativitet og kultur, i musikk og litteratur. Ellers har vi hatt et IKT-prosjekt, som har gitt oss organisatorisk læring og et nytt bidrag til barnas læringsmiljø. Barnehagen er også sertifisert med Grønt Flagg, og har deltatt i prosjektet TI-Kvello, med tidlig innsats som mål.

Vi har dyktige medarbeidere med lang og variert erfaring og kompetanse. Nå ønsker vi oss påfyll av nye kompetente medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Begge stillingene er p.t på Havsteinaunet barnehage.
Den faste 100 % stillingen er i en barnegruppe på 14 barn i alderen 1-3 år. Her er det to barnehagelærere og to assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. Deler av stillingen må i perioder påregnes å ha andre arbeidsoppgaver etter behov på enheten.
100 %-stillingen i et svangerskapsvikariat er p.t i en barnegruppe på 28 barn i alderen 3-5 år. Her er det to barnehagelærere og to assistenter.
Barnehagelærerstillingen kan bli tillagt oppgaver innenfor spesialpedagogikk.

Kvalifikasjoner:
Kompetanse/erfaring med IKT og prosjektarbeid.
Interesse og erfaring med å bruke ulike musikalske uttrykk og inntrykk i en pedagogisk sammenheng.
Utdanning, og erfaring som barnehagelærer og gjerne med videreutdanning i spesialpedagogikk

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er systematisk og strukturert
Du tar ansvar, er fleksibel og har gode samarbeidsevner
Du har helse som er forenelig med arbeidets art.
Har godt humør, og bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø
Er genuint interessert i, nysgjerrig og tilstedeværende sammen med barna.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:
En barnehage med lange tradisjoner og medarbeidere med høy kompetanse
Gode kollegaer
Lønn etter sentrale og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kirsti Iversen Vikarierende enhetsleder, phone: +47 91672137

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com