SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barne- og ungdomsarbeider

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3381831611

Closing date: 21-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter - Flatåsen barnehager

Flotte kolleger over flere år går nå av med pensjon. Derfor søker Flatåsen barnehager inntil tre faste 100 % stillinger som barne- og ungdomsarbeidere/assistenter med tiltredelse 01.06.2017 og 01.08.2017.

Flatåsen barnehager består av Øvre Flatåsen og Nedre Flatåsen barnehage, og har til sammen 155 barn og 40 ansatte. Flatåsen barnehager er i sitt tredje år som enhet og vil arbeide for en felles faglig forståelse samtidig som barnehagenes ulike kvaliteter ivaretas og utvikles.

Enheten søker inntil 3 hele faste stillinger som barnehagelærer som har et sterkt ønske om selv å få bidra til faglig vekst og utvikling i veien videre.

Flatåsen barnehager har 10 grupper med ulik driftsform, gruppestørrelse og gruppesammensetning. Den som blir ansatt må kunne jobbe med barn i alle aldersgrupper og på begge barnehagene innenfor enheten.

Arbeidsoppgaver:

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter skal arbeide i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, herunder Lov om barnehager og rammeplan for barnehager.
Barne- og ungdomsarbeidere må betrakte barnehagen som en helhet og ha omsorg for og kjennskap til alle barn og foreldre.
Være lojal overfor bedriften, barnehagens arbeid og fattede vedtak.
Ansvar for å følge opp rutiner innenfor HMS, lover og forskrifter.
Ta vare på de materielle verdiene barnehagen forvalter.
Nærmeste overordnede er pedagogisk leder/barnehagelærer.

Kvalifikasjoner:
Godkjent fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Praksis fra barnehage.
Være en tydelig rollemodell.
Omsette teoretisk kunnskap i praksis og reflektere over eget arbeid.
Planlegge og gjennomføre aktiviteter ut fra barns forutsetninger og behov.
Medvirke og bidra til at enhetens mål blir nådd.
Være løsningsorientert, bidra til et godt miljø og samarbeidsklima på enheten

Utdanningstittel:
Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningsnivå:
Videregående skole
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Være positiv, engasjert og ha godt humør.
Være åpen og fleksibel for endringer.
Pågangsmot og arbeidsglede.
Ha helse som er forenlig med arbeidets art.
Fleksibilitet, stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:
Godt og stort faglig miljø.
Faglig dyktige og hyggelige kolleger i et godt arbeidsmiljø med stor trivsel.
En enhet med ulike driftsformer som ønsker utvikling.
Jobber nettverksbasert og i prosjekt.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trine Mogstad Enhetsleder, phone: +47 95263264

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com