SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barne og ungdomsarbeider

Contract type: Vikariat

Percentage: 90%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3480758422

Closing date: 07-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barne- og ungdomsarbeider - Hallset barnehager

Ved Hallset barnehager er det ledig vikariat i 90 % til 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider i perioden 1. august 2017 - 31. desember 2017 med mulighet til forlengelse.

Hallset barnehager består av Selsbakkhøgda og Skjermvegen. Det er ulike grupper og sammensetning på de to barnehagene.

Hallset barnehagers visjon er Hverdagslykke – Fellesskap – Utvikling. Dette innebærer å gripe dagen her og nå, bidra til styrke fellesskapet mellom barn og voksne samt å være aktiv deltakende i barns utvikling.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias tenkning der prosjektarbeid, pedagogisk dokumentasjon og rommet som den tredje pedagog er sentralt. Vi er opptatt av at barn skal møte et fysisk og psykososialt læringsmiljø som stimulerer til medvirkning, undring, leik og læring.

Barnehagen har også stort fokus på samspill mellom barn og voksne. Vi har kompetanse og benytter «Marte Meo», «Med blikk på barnet» og «ICDP» som alle er verktøy for utvikling av gode samspillferdigheter.

Arbeidsoppgaver:

Del- og medansvar for sin gruppe som helhet
Kunnskap om virksomhetens mål og arbeide i tråd med disse
Planlegge, gjennomføre og vurdere aktivitet for barna
Arbeide vakter og delta på kveldsmøter

Kvalifikasjoner:
Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Kjennskap til barnehagens satsingsområder
Må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til å gå inn i nære relasjoner til barn og voksne.
Ha høy arbeidskapasitet, være løsningsorientert og takle en hverdag med endringer.
Ha faglig fokus og god handlingskompetanse.
Være en stabil og positiv arbeidstaker.
Være engasjert, initiativrik og ha gode samarbeidsevner.
Ha helse som er forenelig med arbeidets art.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
En virksomhet med stor faglig fokus og høy kompetanse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Kristin Løkke Konstituert enhetsleder, phone: +47 97982167

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com