SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Logoped

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 28-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Østbyen, Logoped

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen (BFT) er det ledig 100% fast stilling som logoped i PP-tjenesten fra 15.09.2016.

Arbeidsoppgaver:

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier.
Arbeidet som logoped består i kartlegging av språk-, kommunikasjons- og talevansker, direkte arbeid med barn og unge, samt konsultasjon og veiledning til foreldre og ansatte i skole og barnehage. Tjenesten har stort fokus på forebygging, og herunder vil systemrettet arbeid utgjøre en sentral del av arbeidet. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team
Arbeidet vil også omfatte sakkyndighetsarbeid.

Kvalifikasjoner:
Det kreves logopedutdanning fra høyskole/universitet. Test- og samtalekompetanse sees som nødvendig
Det kreves kompetanse og erfaring i forhold til utredning, sakkyndighetsarbeid og systemarbeid.
Kjennskap til kommunen og kommunens saksbehandlersystemer vil være en fordel
Søker må ha lengre erfaring som logoped
Det er svært ønskelig at søker har erfaring i f t barn og unge med hørselsnedsettelse og konsekvenser av dette.

Utdanningstittel:
Logoped

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Blikk for barns mestringsstrategier, samt forståelse for helhet og sammenheng i barns hverdag vurderes som viktig.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse er nødvendig
Erfaring fra tilsvarende arbeid med barn/ungdom i grunnskolealder vektlegges
Søker må ha stor arbeidskapasitet
Søker må ha endrings- og utviklingskompetanse
Søker må kunne jobbe selvstendig, systematisk, strukturert, ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt handlingskompetanse
God refleksjonsevne vektlegges

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Godt arbeidsmiljø med fokus på måloppnåelse og gode resultater

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ingvill Stamnes (Fagleder), phone: +47 41437834

Contact person:

Ingrid Bartnes (Spesialkonsulent), phone: +47 95263717

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com