SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernkonsulenter

Number of positions: 4

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 21-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Heimdal, Barnevernkonsulenter

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig 4 faste stillinger som barnevernskonsulenter på barnevernsadministrasjonen. Stillingene er på 100 %. Stillingene er i dag plassert på ungdomsteamet og barneteamet. Snarlig tiltredelse.
Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlingsarbeid knyttet til utredning og kartlegging knyttet til barn i alle aldre og deres foreldres bistandsbehov og sørge for at deres rettigheter ivaretas.
Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester som innebærer blant annet:
Samarbeid med barn og foreldre
Undersøkelse etter Lov om barneverntjenester
Saksbehandling for nemnd/rett
Koordinering og evaluering av aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester

Kvalifikasjoner:
Nødvendig faglig bakgrunn, både formell og erfaringsbasert, innenfor det aktuelle lovverk med gjeldene forskrifter og veiledere.
Minimumskravet er 3-årig høyskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog, gjerne med relevant videreutdanning knyttet til barn, ungdom og deres foreldre.
Søkere som har erfaring med saksbehandling og utredningsarbeid etter Lov om barneverntjenester foretrekkes.
Erfaring med utredningsarbeid etter Lov om barneverntjenester
Erfaring med individuelle planer og koordinering av tjenester er ønskelig
Førerkort klasse B

Utdanningstittel:
Sosionom. Barnevernspedagog.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse.
Gode kunnskaper knyttet til å utrykke seg skriftlig og muntlig, samt ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt ha handlingskompetanse.
Evne til å arbeid både selvstendig og i team i ett hektisk og spennende arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både kompetansemessig og personlig

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mona Andersen (Fagleder), phone: (+47) 99228225

Contact person:

Marianne Solberg (Spesialkonsulent), phone: (+47) 95452227

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com