SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barne- og ungdomsarbeider

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 50%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3422354120

Closing date: 02-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barne- og ungdomsarbeider SFO - Nyborg skole

Ved Nyborg skole er det for perioden 1.8.2017 - 31.07.2018 ledig to vikariater for barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling.

Nyborg er en barneskole med 270 elever og 40 ansatte. 160 barn har plass i SFO. Skolebygget ble tatt i bruk i 2005, med åpne planløsninger, der hvert trinn har sitt eget hjemmeareal.

Vi har en visjon om å være en inkluderende nærmiljøskole, med uteskole og kulturaktiviteter som sentrale arbeidsformer. Skole og SFO samarbeider tett for å skape en helhetlig lærings- og oppvekstarena for ungene.

Nyborg ligger nær marka, og uteområdene rundt skolen er meget varierte og spennende arenaer for læringsarbeidet, leiken og den fysiske aktiviteten.
Vi legger også stor vekt på at både unger og ansatte skal få muligheter til å utfolde seg gjennom kulturelle uttrykksformer. Skolen har et eget kor, en årlig musikal på SFO og ei felles forestilling med hele skolen hver vår. Personalet på SFO deltar på skolens studiedager og har en viktig rolle i det helhetlige utviklingsarbeidet.

Våre grunnverdier er respekt, ansvar og humor.

Arbeidsoppgaver:

De ansatte skal støtte barn i deres egen leik, samt lede barnegrupper i organiserte, tilrettelagte aktiviteter.
SFO-personalet møtes ukentlig for å planlegge og utvikle tilbudet i SFO.
Arbeidstida vil til vanlig være hver dag i tidsrommet 12.00 - 16.45 på alle skoledager, og ellers mellom kl. 07.15 og 16.45 på skolefridager.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev eller annen relevant utdanning, alternativt aktuell realkompetanse.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Søkere må ha kompetanse i å lede barneaktiviteter innen ett eller flere av disse områdene: fysisk aktivitet, dans, drama, kunstfag og musikk. Videre må den som tilsettes like å være ute i all slags vær og kunne inspirere barn til positive friluftsopplevelser året rundt. Vi søker en medarbeider som evner å legge til rette for barns medvirkning på deres egen fritidsarena og kunne spille på ungenes ideer og initiativ.
SFO er organisert slik at alle barn og voksne har muligheter for å være sammen i både fri leik og tilrettelagte aktiviteter. Dette krever voksne som kan samarbeide godt med både barn og voksne, og som kan trives i et levende, pulserende miljø.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, med evne til å se hvert enkelt barn, støtte og utfordre dem i deres utvikling.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Linda Eggen Rønning Daglig leder SFO, phone: (+47) 95309905

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com