SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3350374994

Closing date: 10-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsledere - Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste - enhet med ca. 100 medarbeidere lokalisert på 9 tjenestesteder og består av følgende virksomheter: Ergoterapitjenester barn og unge, og Ergoterapitjenester voksne og eldre, Hjelpemiddelteknikere, to Rehabiliteringsteam, Ressurssenter for demens, Informasjonssenter for seniorer og lavterskel aktivitetstilbud for seniorer v/Miljøverter.

Ergoterapeutene er ressurs fordelt i arbeidsområdene barn/unge med ca.11 åv og ca 35 årsverk voksne/eldre.
Tjenestene våre spenner fra helsefremmende og forebyggende innsats rettet mot befolkning/grupper og individuell oppfølging, habilitering/rehabilitering.
Enheten arbeider kontinuerlig med fag- og tjenesteutvikling og har samarbeid med en rekke fagmiljø internt og eksternt.
Les mer om oss her

Enheten har nylig ved intern utlysning tilsatt 3 avdelingsledere. En for Ressurssenter for demens, en for Infosenteret for seniorer/ Miljøvertene og en for ergoterapi barn og unge.

Vi søker nå eksternt etter:
3 nye avdelingsledere i 100% stillinger som skal ha et helhetlig ansvar for personal, økonomi, fag- og tjenesteutvikling på sitt område.
Deler av stillingen kan være større eller mindre utøvende etter enhetens behov.
Enhetsleder og avdelingsledere utgjør enhetens lederteam.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder i Trondheim kommune får du en spennende mulighet til å ta og få et helhetlig lederansvar. Du blir en del av lederteamet på enheten, får en tydelig plass i styringsdialogen og blir en del av kommunens program for ledelsesutvikling.
Vi søker etter:

2 avdelingsledere for Ergoterapitjenester voksne og eldre og Hjelpemiddelteknikere.

De to avdelingslederne vil lede hver sin gruppe ergoterapeuter og den ene også hjelpemiddelteknikere. Henholdsvis 18 og 24 åv. Det forventes et tett samarbeid mellom de to avdelingslederne og deres medarbeidere om fag- og tjenesteutvikling, samarbeid med interne og eksterne enheter. Enheten har stort fokus på, og er forankret inn i utviklingsarbeid sammen med andre tjenester i kommunen om tidlig innsats og hverdagsmestring for flere målgrupper.

1 avdelingsleder for to Rehabiliteringsteam, ca. 9 årsverk.

Teamene består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og aktivitør og gir oppsøkende rehabilitering til voksne/eldre i eget hjem. Teamene betjener i hovedsak to bydeler hver. Teamene er en del av kommunens tiltakskjede for rehabilitering som består av døgn-, dagrehabilitering, oppsøkende rehabiliteringsteam og hverdagsrehabilitering, hvor i sistnevnte hjemmetjenestene utfører tiltak etter vurdering og veiledning fra ergo- og fysioterapeuter. Teamene har tett samarbeid med Kommunens Helse- og velferds enheter, med helseforetak/rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus og har hovedfokus på å sikre overgang fra sykehus/hjem etter brått funksjonsfall.

Kvalifikasjoner:
Kvalifikasjonskrav for de 2 stillingene:
offentlig godkjenning som ergoterapeut, erfaringsbasert og gjerne videreutdanning innen allmenhelse, helsefremmende virksomhet, rehabilitering og god kjennskap til hjelpemiddelformidlings systemet
I vurderingen av søkerne vektlegges erfaring fra kommunehelsetjeneste og ergoterapi voksne/eldre

Kvalifikasjonskrav for den ene stillingen:
offentlig godkjenning som enten ergoterapeut eller fysioterapeut, erfaringsbasert kompetanse og gjerne videreutdanning utover Bachelor i rehabilitering eller relevant område for rehabilitering
I vurderingen av søkerne vektlegges erfaring fra kommunehelsetjeneste og rehabilitering og teamarbeid.

Felles krav:
Kunnskapsrik og har formell utdannelse tilsvarende bachelor
Erfaring knyttet til personalledelse og/eller fagledelse som du ønsker å videreutvikle.

Utdanningsretning:
Ledelsesfag
Administrasjon og ledelse
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Personlige egenskaper
Gode kommunikasjonsferdigheter og klarer å skape gode relasjoner til andre
Systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
Rask til å tilegne seg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
Initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i fremtiden
Lyst til å prege utviklingen av Trondheim kommune i årene som kommer!

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
Mulighet for å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger
Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
Å være en del av enhetens lederteam
Tilgang til et moderne og innovativt ledelsesutviklingsprogram
Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært
Lønn i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tove Sivertsen Ehetsleder, phone: (+47) 95263143

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com