SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3421661946

Closing date: 12-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder - Valentinlyst hjemmetjeneste

Valentinlyst hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Vi har en svært variert brukergruppe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag.

Hjemmetjenesten har en fagsammensetning som skaper muligheter for gode lærings- og utviklingsarenaer. Enheten har ca. 65 ansatte.

Vi har nå ledig stilling som avdelingsleder. Dette er en nyopprettet stilling med bakgrunn i en stor omorganisering i Trondheim kommune. Vi har nylig hatt intern tilsetting av ca. 140 nye avdelingsledere i Helse og velferd, og noen av disse stillingene lyses nå ut eksternt

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder i Trondheim kommune får du en spennende mulighet til å ta og få et helhetlig lederansvar
Du blir en del av lederteamet på enheten, får en tydelig plass i styringsdialogen og blir en del av kommunens program for ledelsesutvikling

Kvalifikasjoner:
Kunnskapsrik og har formell helsefaglig utdanning tilsvarende bachelor
Erfaring knyttet til personalledelse og/eller fagledelse som du ønsker å videreutvikle

Utdanningsretning:
Ledelsesfag
Medisin / Helse / Sosialfag
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjonsferdigheter og klarer å skape gode relasjoner til andre
Systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
Rask til å tilegne seg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
Initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i fremtiden
Lyst til å prege utviklingen av Trondheim kommune i årene som kommer!

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
Mulighet for å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger
Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
Å være en del av enhetens lederteam
Tilgang til et moderne og innovativt ledelsesutviklingsprogram
Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært
Lønn i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Catrin Nordvik Enhetsleder, phone: (+47) 91112761

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com