SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3477804480

Closing date: 16-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder - Ladesletta helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter tilbyr en fast 100 % stilling som avdelingsleder. Arbeidstid er 80 % fleksitid og 20 % bundet i turnus med kveld/ helg for å møte personalet som jobber på denne tiden.

Ladesletta helse- og velferdssenter skal være med å styrke og utvikle Trondheims særegne kvaliteter som by med småbyens nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud.

Ladesletta helse- og velferdssenter er et senter som åpnet mai 2014. Senteret består av barnehage, hjemmetjeneste, fem sykehjemsavdelinger med til sammen 76 plasser, 37 omsorgsboliger, aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse, aktivitetstilbud for seniorer og en bydelsskafe. Senteret vektlegger kompetanseutvikling, samhandling og kommunikasjon på tvers av enheter. Vi har fokus på brukermedvirkning og mestring i hverdagen til den enkelte og til fellesskapet. Vi har store fellesarealer både ute og inne, hvor brukermedvirkning er sentralt i hvordan de skal brukes. Vi jobber mye med og utvikle gode rutiner for å finne de beste arbeidsmetodene.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder i Trondheim kommune får du en spennende mulighet til å ta og få et helhetlig lederansvar
Helhetlig lederansvar innebærer ansvar for personal, fag og økonomi
Du blir en del av lederteamet på enheten, får en tydelig plass i styringsdialogen og blir en del av kommunens program for ledelsesutvikling

Kvalifikasjoner:
Kunnskapsrik og har formell helsefaglig utdanning tilsvarende bachelor
Erfaring knyttet til personalledelse og/eller fagledelse som du ønsker å videreutvikle.
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Utdanningsretning:
Ledelsesfag
Medisin / Helse / Sosialfag
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjonsferdigheter og klarer å skape gode relasjoner til andre
Systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet
Rask til å tilegne seg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
Initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
Rask til å tilegne seg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger bl.a. i utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i fremtiden
Lyst til å prege utviklingen av Trondheim kommune i årene som kommer!

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
Mulighet for å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger
Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
Å være en del av enhetens lederteam
Tilgang til et moderne og innovativt ledelsesutviklingsprogram
Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Torill Rugelsjøen Enhetsleder, phone: +47 95263265

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com