SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assistent

Number of positions: 2

Contract type: Fast og Vikariat

Percentage: 50%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3476405145

Closing date: 30-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Assistent - Brundalen skole

Brundalen skole har fra 01.08.2017 ledig inntil to stillinger som assistenter i 50 % stilling. Den ene stillingen er fast, og den andre stillingen er et vikariat tom 31.07.2018. Det kreves evne og vilje til samarbeid i team, innbefattet fleksibilitet og løsningsorientering, samt et godt samspill med barn.

Brundalen skole er en barneskole med ca 450 elever og vel 60 ansatte. Skolen er fleksibelt utformet og trinnbasert. Det nye bygget ved skolen vår stod ferdig 01.01.16 og vi har en kapasitet på totalt 630 elever.

Alle ansatte er organisert i team. Samarbeid står sentralt, både blant barn og voksne i skolen. Både skole, SFO og fritidssenter er bygd opp rundt et nært samarbeid med de foresatte og nærmiljøet forøvrig. Skolens hovedfokus er å utvikle en inkluderende skole der vi legger vekt på kunst, kultur, IKT, realfag, uteaktiviteter og aldersblanding. Brundalen skole er i stadig utvikling, og pedagogisk utviklingsarbeid med tema ”tilpasset opplæring innenfor fellesskapet” prioriteres.

Brundalen SFO har per i dag i underkant av 200 barn på SFO.

Arbeidsoppgaver:

Å legge til rette for ulike aktiviteter inne og ute, slik at barna kan få utvikle talentene sine på skolefritid.
Fritidssenteret arrangerer fritidsklubber to kvelder i uka for aldersgruppene 6-13 år. Enkelte ansatte som jobber på SFO må regne med å arbeide en kveld i uka.

Kvalifikasjoner:
Søkere uten formell kompetanse kan søke, men det kreves relevant erfaring som kan knyttes opp mot barn og fritid.

Personlige egenskaper:
At du er kreativ sammen med barna, har et godt samspill med de og kan ta initiativ til aktiviteter både ute og inne.
Evne til refleksjon over egen praksis i samspill med barn.
Evne til å engasjere seg i barns hverdag og møte enkeltbarnet der det er.
Evne til å skape trygghet i barns hverdag.
Evne til å bli ferdig med de oppgavene du arbeider med.
Evne og vilje til samarbeid.
Evne til å løse oppgavene på en fleksibel måte.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tone Stubban SFO-leder, phone: +47 72541104

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com