SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: IT-arkivar

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling/Engasjement

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3281714790

Closing date: 27-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

IT-arkivar - Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv har ledig to 100 % stillinger som IT-arkivar for snarlig tilsetting.

Én stilling er fast og én er prosjektstilling i 2017, med mulighet for omgjøring til fast stilling. Vi ber søkere opplyse om det er interesse for fast og/eller prosjektstilling.

Trondheim byarkiv har blant annet daglig driftsansvar for registrering og kvalitetskontroll av post til kommunens ulike enheter og fagområder. Dette fagområdet er i hurtig endring, med mye fokus på automatisering, noe som vil påvirke IT-arkivarens oppgaver.

Vi ønsker å styrke enheten på elektronisk dokumentasjonsforvaltning og elektronisk depot. En vesentlig oppgave fremover blir å integrere kommunale saksbehandlingssystemer med kommunens felles arkivløsning (TK-arkiv/eArkiv).
Vi ønsker at minst én av IT- arkivarene har erfaring med eller kompetanse på elektronisk deponering og gjenfinning av digitalt skapt arkivmateriale fra databaser.

Arbeidsoppgaver:

Vår nye medarbeider er tiltenkt flere spennende arkivoppgaver. Både råd og veiledning i moderne arkivdanning, deltakelse i prosjektarbeid og prosessansvar for driftsoppgaver i papirdepot.
Vedkommende skal bidra med råd og veiledning slik at kommunens arbeidsprosesser dokumenteres, arkiveres og gjøres tilgjengelig for ettertiden i henhold til gjeldende lovverk og bestemmelser, f.eks. bevarings- og kassasjonsvurdering.
Vedkommende skal bidra til at papirdepot er godt driftet og vedlikeholdt samt bidra med å prioritere og tilrettelegge for ordning / registrering og skanning / digitalisering av eldre arkiv.
Det er aktuelt med saksbehandling, veiledning av enheter vedr. papirarkiv og veiledning av medarbeidere vedr. ordning av arkiv.
Oppgavene vil kunne endre seg over tid.

Kvalifikasjoner:
Vi søker medarbeider med høyere utdanning på bachelor eller masternivå med relevans til arkivfaget.
Gode kunnskaper om arkivloven, forskrifter og andre lover, regler og standarder som styrer offentlig arkivdanning.
Erfaring med bevarings- og kassasjonsarbeid i kommunal eller annen offentlig forvaltning er et fortrinn.
Bredest mulig erfaring fra arkivarbeid som arkivdanning, depot og formidling.
Det forutsettes at søkere har god kjennskap og kunnskap om bruk av IKT i arkivfaget.
God kjennskap til Asta er et klart fortrinn.

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Personlige egenskaper
Vår nye medarbeider må kunne arbeide selvstendig, og ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Vedkommende må kunne delta i og lede møter med våre samarbeidspartnere.

Vedkommende må kunne ta veiledningsansvar.
Det arkivfaglige området er i stadig utvikling, og arkivarer må derfor kunne ta i bruk ny teknologi slik at man kan tilpasse arkivvirksomheten til utviklingen i faget.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av endring gjennom digitalisering og automatisering av analoge prosesser.
Gode kolleger i et godt og bredt arkivfaglig arbeidsmiljø.
Trondheim byarkiv er lokalisert i arkivsenteret på Dora sammen med flere andre arkivorganisasjoner.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Orie Kimura Prosjektleder Digital deponering, phone: +47 916 72 403

Contact person:

Kari Myhre Fagleder, phone: +47 911 12 509

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com