SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøarbeider

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3305110037

Closing date: 27-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Arabisktalende miljøarbeider - Strindheim skole

Stillingen vil inngå i skolens ordinære personale, men vil ha spesielle oppgaver opp mot arabisktalende elever og familiene deres. Stillingen vil sånn sett være knyttet til både skole og skolefritid.

Strindheim barneskole har 625 elever og 90 ansatte. Skolen har i tillegg Regnbuen, en byomfattende avdeling med inntil fem plasser for barn med store og sammensatte hjelpebehov, og en SFO med i overkant av 325 barn fordelt på fire baser.

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for vekst og utvikling. Hvert enkelt barn skal kunne gå med rak rygg og hevet hode, med de ressurser det har, der det får hente ut potensialet sitt og har muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv, både faglig og sosialt.

Strindheim skole jobber med å skape en god og helhetlig kobling mellom motiverende læringsaktiviteter og vurdering, med fokus på utvikling og fremgang. Vi jobber med kompetanseutvikling med fokus på relasjonsbygging.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til skolens generelle arbeid med læringsmiljø, samtidig som en får utvidet ansvar knyttet til skolens integreringsarbeid. Tidvis vil en ha oppgaver opp mot enkeltelever med spesielle utfordringer.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev.
Lang og relevant praksis kan kompensere for kravet om fagbrev.
Gode ferdigheter i arabisk - skriftlig og muntlig.
Gode ferdigheter i norsk - skriftlig og muntlig.
Pedagogisk bakgrunn, kompetanse og ferdigheter er ønskelig.
God innsikt i både arabisk og norsk kultur.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Miljøarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)
Videregående skole

Personlige egenskaper:
At du er kreativ, POSITIV og MODIG sammen med barna og at du kan ta initiativ til aktiviteter både ute og inne.
Evne til refleksjon over egen praksis og er INKLUDERENDE i samspill med barna.
Evne til å engasjere seg og skape trygghet og TYDELIGHET i barns hverdag.
Evne til å løse oppgavene på en fleksibel og PROFESJONELL måte.
Evne og vilje til å samarbeide i team.
Personlig egnethet vil bli vektlagt, også sett i forhold til skolens øvrige personale.

Språk:
Norsk
Arabisk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Lars Petter Eggesbø Rektor, phone: (+47) 990 27 760

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com