SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lønnsrevisorer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 25-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Trondheim kemnerkontor, Lønnsrevisorer

Ved Trondheim kemnerkontor er det ledig fast 100 % stilling som lønnsrevisor

Trondheim kemnerkontor er, med ca. 45 ansatte og en årlig kontantstrøm på ca. 24 milliarder kroner, landets tredje største kemnerkontor. Hovedoppgaven er innkreving av skatter og avgifter, samt kontroll og informasjon overfor kommunens arbeidsgivere. Kontoret holder til i tidsmessige og sentralt beliggende lokaler i Prinsens gt. 49.

Vi kan tilby stor spennvidde i oppgaver og ansvar. Kemnerkontoret tar sammen med andre kontrolletater et spesielt ansvar for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. En jobb ved kemnerkontoret medfører kontakt med skattytere og arbeidsgivere, og det legges derfor vekt på høy serviceinnstilling.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet som lønnsrevisor består i å gjennomføre bokettersyn og stedlig kontroll ute hos arbeidsgivere i kommunene Trondheim, Klæbu og på Fosen. Kontrollen omfatter bl.a. gjennomgang av regnskapet for å etterse at arbeidsgiver har foretatt korrekt innberetning av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Dialog med arbeidsgivere og regnskapsførere
Ved behov bistå med innfordring
Samarbeid med andre offentlige etater.

Kvalifikasjoner:
Søkere må minimum ha økonomisk utdannelse på 3-årig høyskolenivå - fortrinnsvis innen revisjon
Det blir lagt vekt på revisjons- og regnskapspraksis, samt offentlig skattepraksis. Videre vil det bli lagt vekt på evne til samarbeid og resultatoppnåelse
Nyutdannede oppfordres til å søke.

Utdanningstittel:
Bachelor

Utdanningsretninger:
Personlige egenskaper
God regnskapsforståelse
Har evne til selvstendig oppgaveløsning og liker faglige utfordringer
Har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
I tillegg til godt humør, vektlegges evnen til samarbeid og resultatoppnåelse.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingen lønnes som konsulent/førstekonsulent
Trondheim kommune er en IA-bedrift og vi arbeider kontinuerlig med HMS-tiltak for å sikre en trygg og god arbeidsplass.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Odd Bertil Woldseth (Rådgiver), phone: (+47) 954 38 871

Contact person:

Harald Holland (Kontrollsjef), phone: (+47) 915 84 569

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com