SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 3

Contract type: Fast og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: 586 -587

Closing date: 01-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook
Twitter

Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Avdeling for hjemmetjenester består av hjemmetjenester med omsorgsboliger. Det er nå tre ledige sykepleierstillinger ved avdelingen:

ID 586 – To faste 100 % stillinger:

Stillingene er ledig for tiltredelse fra og med 1.mai 2016

For tiden:
- Arbeidssted ved omsorgsboliger
- Todelt turnus
- Arbeid hver tredje helg

ID 587 – Vikariat 100 % stilling:
Vikariatet er ledig for perioden 20.6.16 – 31.7.17

For tiden:
- Arbeidssted i hjemmesykepleie
- Todelt turnus
- Arbeid hver tredje helg

Utdanning og kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk
Grunnleggende datakunnskaper
Kjennskap til programmet Profil
Personlig egnethet vektlegges
Gode samarbeidsevner
Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
Førerkort kl. B

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på

søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 1. april 2016

Nærmere opplysninger ved:

Contact person:

virksomhetsleder Kati Kannisto, phone: +47 455 17 731, email: Click here

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com