SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: 578-579

Closing date: 20-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook
Twitter

To faste miljøterapeutstillinger i Botjenesten

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter. Botjenesten er en avdeling som gir døgnkontinuerlige omsorgstjenester, til voksne mennesker med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming, som bor i samlokaliserte boliger. Vi trenger nå på avdelingen vår:

ID 578 – Fast 100 % stilling som miljøterapeut. ID 579 – Fast 100 % stilling som miljøterapeut

Stillingen innbefatter todelt turnus, med arbeid hver 3 helg. På sikt er det også mulighet for å jobbe en langhelg på 6 uker, såfremt du har god match, med den bruker du har dine arbeidshelger hos.

Viktig at du som søker har god helse, er fleksibel og liker å ta ansvar. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og være en god motivator.

Formelt krav til stillingen er 3 årig høgskole fra helse, sosial eller pedagogisk utdanning. Din skriftlige fremleggingsevne må være god. Hvis du har kjennskap til kap. 9 i KHOL.er det en fordel. Erfaring fra psykiatri og personlig egnethet vil også være avgjørende, under vurderingene for tilsettelse.

Stillingene er ledig fra og med 1.oktober 2016.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt,må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

For mer informasjon:

Contact person:

Virksomhetsleder i Botjenesten, Solgunn Rasmussen, phone: +47 46400331, email: Click here

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com