SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagogisk rådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 13-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Sunnland skole, Spesialpedagogisk rådgiver

Fra 01.08.16 vil ved Sunnland skole være ledig en fast, inntil 100 % stilling med funksjon som spesialpedagogisk rådgiver. Deler av stillingen vil også inneholde undervisning. Sunnland skole er lokalisert i Nidarvoll/Nardo området. Vi er en ungdomsskole med ca.300 elever og 35 ansatte Skolen er en Respektskole. Et viktig satsingsområde fremover er innføring av IKT – plan.no.

Elevene på 8. og 9. trinn har sin egen Chromebook, som gir oss mange muligheter. Sunnland er med i prosjekt økt lærertetthet. Formålet med økt lærertetthet er å støtte opp om skolenes arbeid med tilpasset opplæring, å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant, samt styrke de grunnleggende ferdighetene.

Arbeidsoppgaver:

Det spesialpedagogiske arbeidet vil bestå av kartlegging og utredning av barn med ulike vansker, observasjon og systemarbeid med veiledning til lærere og foreldre, utforming av IOP og rapporter, samtaler med barn og være skolens kontaktledd mot Barne- og familietjenesten
Til stillingen ligger det også undervisning. Dette vil være både ordinær undervisning og spesialundervisning, og sees i sammenheng med skolens øvrige behov.

Kvalifikasjoner:
Krav til søkeren vil være godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen med spesialpedagogisk tilleggsutdanning
Realkompetanse innen IKT er nødvendig, og ESA Sikker brukes i saksbehandling
Erfaring fra arbeid med elever med store sosial-emosjonelle og sammensatte vansker tillegges stor betydning
Observasjonskompetanse og erfaring fra arbeid med elever med spesielle behov samt kunnskap om psykisk helse
Fordypning engelsk, norsk eller matte er ønskelig.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Sunnland skole søker en spesialpedagogisk rådgiver som kan bidra til god spesialpedagogikk og tilpasninger innenfor fellesskapet
I klasserommet ser vi etter en praksis som fremmer et praktisk, variert og relevant ungdomstrinn
Vi ønsker voksne som er både tydelige i forventninger til ungdommen, samtidig som ungdommene blir møtt med støtte og varme
Søkernes faglige kompetanse, evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vurdert

Vi tilbyr:
En aktiv, utviklingsorientert skole med et positivt læringsmiljø for elevene og høy trivsel og stor grad av faglig samarbeid blant lærerne
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tore Fredlund (Rektor), phone: +47 93890994

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com