SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 17-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Helse- og velferdskontor Midtbyen, Saksbehandler flyktningebosetting

Ved Helse- og velferdskontor Midtbyen er det en ledig fast 100 % stilling som saksbehandler på ansvarsområdet flyktningebosetting. Helse- og velferdskontorene er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Helse- og velferdskontor Midtbyen har p.t. kontorsted Statens hus og er samlokalisert med NAV og Barne- og familietjenesten. Til sammen utgjør vi Offentlig Servicekontor Midtbyen.

Arbeidsområdene knyttet til denne stillingen er hovedsaklig saksbehandling og koordinering av tjenester og hjelpeapparat knyttet til bosetting av flyktninger til Trondheim kommune, inkludert oppgaver knyttet til bosetting av flyktninger på det private leiemarkedet.

Arbeidsoppgaver:

Forvaltningsmessige oppgaver som utstrakt saksbehandling og koordinering av helse- og velferdstjenester
Råd og veiledning av minoritetsspråklige knyttet til bosetting av flyktninger
Boligtildeling, visninger og koordinering rundt klargjøring av bolig
Utstrakt samarbeid med, og service ovenfor, private utleiere

Kvalifikasjoner:
3-årig sosialfaglig eller annen relevant høyskoleutdanning.
Relevant arbeidserfaring; erfaring fra offentlig saksbehandling eller boligsosialt arbeid
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode engelskkunnskaper
Evne til å raskt sette seg inn i nye datasystemer
Førerkort, klasse B

Det er ønskelig med:
Kunnskap om det private boligmarkedet og om de statlige boligvirkemidlene, teknisk boligkompetanse, boligjuss, samt annet relevant lovverk.
Erfaring/forståelse for det boligsosiale arbeidet på ulike nivåer
God kunnskap om tjenestetilbudet i kommunen og andre samarbeidspartnere
Erfaring fra kommunens fagsystemer
Relevant videreutdanning

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til selvstendighet, initiativrikhet, fleksibilitet, kreativitet og “øye for” skreddersøm
Evne til å kunne jobbe i et høyt tempo og være praktisk anlagt
Personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, trivelige lokaler i åpen kontorløsning og et tverrfaglig og tverretatlig miljø
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marte Kjerkol Brede (Enhetsleder), phone: (+47) 97023388

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com