SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sosialkonsulent

Contract type: Engasjement

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3283814219

Closing date: 21-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

sosialkonsulent - Utviklingssenteret for kvalifisering og arbeid

Sosialkonsulent og tiltakskonsulent i familieteamet. Vil du være med i familieteamet som sosial- og tiltakskonsulent med redusert rode?

Sosialtjenesten i NAV Sagene har 90 ansatte med fire sosialseksjoner, to tiltaksseksjoner og et boligkontor. De to tiltaksseksjonene er samlokalisert med Sagene kursenhet i et eget Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering. Vi er i god gjenge som NAV-kontor, har en bred vifte av tiltak, har en særskilt satsning på avklaring og oppfølging av brukere med psykiske og rusrelaterte problemer (STYRK). Vi har et avtalt samarbeide med HIOA omkring undervisning av studenter fra sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.

NAV Sagene har et familieteam der sosialkonsulenter, tiltakskonsulenter, og booppfølger, arbeider sammen og samarbeider med barnevern og barne- ungdomsavdelingen. Vi søker nå etter erfaren søker som kan kombinere rollen som sosial- og tiltakskonsulent.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling og oppfølging etter lov om sosiale tjenester
Utredning av barnefamilier der både mann og kone skal ha tiltaksplan og der barnas behov tas med i familiens plan.
Oppfølging av brukerne i forhold til kvalifisering og arbeid, helseavklaring og helsetiltak
Være utadrettet og knytte kontakt opp mot arbeidsgivere, tiltaks- og norskopplæringssystemet, og andre eksterne samarbeidspartnere som fastlege, barnevern, familiens hus, barnehager, skole mv.
Være med å utvikle familiearbeidet i NAV

Kvalifikasjoner:
Solid erfaring fra saksbehandling og tiltaksarbeid i NAV.
Sosionom, velferdsviter, og andre med relevant utdanning
Erfaring fra arbeid som er relevant for oppgavene ovenfor ;
Kunnskaper om virkemidler og stønadsordninger i NAV og i arbeids- helse- og velferdssystemet utenfor NAV
Evne til å ha en imøtekommende og løsningsorientert holdning overfor brukere, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og kollegaer.

Håndtere mange oppgaver og mange brukere, og ha stor grad av fleksibilitet og eget initiativ
Har fokus på resultater og har interesse for / erfaring fra fagutvikling, prosjektledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kathinka N. Selsjord, phone: +47 02 180

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com