SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3143009727

Closing date: 12-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling på 1. og 4. trinn - Veitvet skole

Har du erfaring med begynneropplæring 1.–4. trinn?
Trives du med spennende faglige utfordringer?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?

Byrådet i Oslo har som et ledd i en opptrapping mot å styrke 1.-4. trinn med 200 lærere, vedtatt at det fra høsten 2016 skal ansettes 30 nye faste lærere i Osloskolen utover det som følger av elevtallsvekst. Bjørndal, Tøyen, Vahl, Veitvet, Rommen og Mortensrud skoler får fem ekstra lærerstillinger på hver skole. Av disse fem har vi fortsatt behov for tre nyansettelser.

Lærerne skal bidra til at skolene får en mer spesialisert kompetanse med høy relevans for skolens elevgrunnlag. Særlig viktig blir det å planlegge og gjennomføre opplæring som treffer elevenes behov og utfordringer. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Du vil bli en del av en prioritert lærergruppe som vil følges opp gjennom veiledning, kurs og samlinger. Utdanningsetaten vil bidra med støtte fra et nyetablert veilederteam.

Arbeidsoppgaver:

Kurslærer/faglærer 4. trinn
Kurslærer/faglærer 1. trinn
Variert undervisning i klasser, grupper, med enkeltelever
Gjennomføre spesifikke lese-, språk- og regnekurs, med et særskilt ansvar for å følge opp enkeltelevers progresjon.
Tett og systematisk oppfølging av elever
Bidra til sammenheng i elevenes læring i skole og AKS
Bidragsyter til lærernes læring
Skole-hjem-samarbeid/foreldrekurs

Kvalifikasjoner:
Kompetanse i undervisningsledelse
Vurderingskompetanse
Evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
Evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
Grundig kunnskap om barns språkutvikling og metodiske og didaktiske Konsekvenser for opplæringen
Kompetanse i begynneropplæring, i lesing og/eller regning
Kompetanse i språk- og begrepsopplæring
Kunnskap om aktuell forskning på feltet språkopplæring og/eller lese-skrive-regneopplæring
Undervisningserfaring fra 1.-4.trinn
Kontaktlærerfaring
Kompetanse i lovverket rundt elever med og uten § 2-8-vedtak
Faglig fordypning i norsk og matematikk

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Strukturert og systematisk
Målrettet og ambisiøs
Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
Fleksibel og endringsvillig
Optimistisk - og tro på at alle elever kan lære mye!

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
Tilhørighet til et inspirerende, utviklende og positivt lærerteam
Støtte fra Utdanningsetatens veilederteam
Tre ekstra lønnstrinn ved tilsetting. "Tiltakspakken"

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com