SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3086922533

Closing date: 03-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling - fast tilsetting - Nordre Aker skole

Nordre Aker skole gir opplæring til barn og ungdom/elever med psykiske vansker. Skolen gir opplæring til pasienter i helseinstitusjoner - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo universitetssykehus og inngår i Utdanningsetatens Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø som skal bistå nærskolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med psykiske vansker/lidelser.

Skolen har et barnetrinn og et ungdomstrinn. Barnetrinnet er lokalisert i Nydalen og ungdomstrinnet er lokalisert på Sogn.

Barnetrinnet betjener Barneseksjonen med to enheter inklusiv FRONT-team som gir akutt-tjentester til barn.

Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø ligger administrativt under barneavdelingen og er lokalisert på samme adresse som barnetrinnet.

Ungdomstrinnet betjener en akuttavdeling for ungdom, en intermediæravdeling og en familie- og nettverksenhet.

Ved Nordre Aker skole er det ledig en fast stilling i 100 % for allmennlærer med fordypning i norsk, engelsk eller matematikk, minimum 60 studiepoeng, og tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Det er ønskelig med 120 studiepoeng i spesialpedagogikk, men andre oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsområdet for stillingen er opplæring, kartlegging og veiledning i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen.
Kontaktlæreroppgaver.
Veiledningsoppgaver generelt og veiledning av nærskoler spesielt.
Tverrfaglig samarbeid med behandlingsavdelinger - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tverrfaglig samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Kvalifikasjoner:
Personlig egnethet vektlegges

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet
Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper:
Utadvent
Målbevisst
Strukturert
Samarbeidsorientert
Selvstendig
Tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kari Elisabeth Beck rektor, phone: +47 22144000

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com