SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3450514977

Closing date: 05-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling(Mer læring) - Lindeberg skole

Lyst til å jobbe på en skole der din gjerning hver dag vil gjøre en forskjell, og hvor jobben din er 100 % meningsfull?

Lindeberg skole er en 1.-10.skole med rundt 500 elever og 65 ansatte. Skoleanlegget er flott, nytt og moderne og ligger i bydel Alna nær offentlig kommunikasjon.
Skolens satsingsområder er elevenes trivsel, arbeidsro, lesing og regning. Tilpasset opplæring og god klasseledelse står i fokus. Lindeberg skole skal være en trygg, forutsigbar og læringsfremmende skole der elever og skolens ansatte spiller på lag og bidrar til et optimalt læringsmiljø.

Har du erfaring med begynneropplæring 1.–4. trinn?
Trives du med spennende faglige utfordringer?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?
Da vil vi oppfordre deg til å søke jobb på Lindeberg skole.

Fra og med skoleår 2017-2018 skal vi øke lærertetthet på 1.-4. trinn for å styrke skolens arbeid knyttet til tidlig innsats og mer tilpasset opplæring for de minste elevene. Vi ønsker også å heve kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter på AKS for å støtte opp om skolens arbeid med elevenes faglig utvikling. Med denne satsingen ønsker vi å bidra til at:

• elevenes norskspråklige ferdigheter forbedres
• elevenes leseferdigheter forbedres
• elevenes regneferdigheter forbedres

Disse tre lærerstillingene er ekstra lærerressurser på toppen av skolens grunnbemanning.
Lærerne skal tilby tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer. I samarbeid med ansvarlig leder på trinnet, spesialpedagogisk team, kontaktlærer og elevenes foresatte vil skolen gi elevene intensive og tilrettelagte kurs som på sikt skal bidra til å øke elevenes læringsutbytte i den ordinære klasseromsundervisningen.

Arbeidsoppgaver:

Tilby målrettede kurs i lesing/regning
Kartlegging av elever i samarbeid med spesialpedagogisk team
Teamsamarbeid
Deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
Veiledning av personalet i AKS

Kvalifikasjoner:
Allmennlærer eller annen tilsvarende utdanning
Minimum 30 stp i norsk og matematikk
Personer med grunnleggende lese- og skriveopplæring oppfordres til å søke
Kompetanse i undervisningsledelse
Vurderingskompetanse
Evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
Evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
Grundig kunnskap om barns språkutvikling og metodiske og didaktiske konsekvenser for opplæringen
Kompetanse i begynneropplæringen i lesing og/eller regning
Kunnskap om aktuell forskning på feltet språkopplæring og/eller lese-skrive-regneopplæring.
Undervisningserfaring fra grunnskolen, erfaring fra 1.-4. trinn vil bli vektlagt
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
God kommunikasjonsevne muntlig og skriftlig

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du har et positivt elevsyn
Du er en meget god relasjonsbygger med barn og ungdom
Du er resultatbevisst med høye ambisjoner for elevenes utvikling og læring
Du er en dyktig klasseleder
Du er selvstendig
Du er velfungerende og samarbeidsorientert i team
Du deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
Du samarbeider godt med foresatte
Du har gjerne flerkulturell bakgrunn
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
En spennende skole med engasjerte voksne, elever og foresatte
Skolen er en "Achievement for all"-skole (AfA). AfA er et rammeverk for helhetlig skoleutvikling der økt kvalitet i undervisning og økt læring er sentralt
Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Per Øyvind Hammerstad rektor, phone: +47 23465200, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com