SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3293259224

Closing date: 16-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling 3. trinn - Byrådets satsing på økt lærertetthet

Har du erfaring med begynneropplæring 1.-4. trinn?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?
Trives du med spennende faglige utfordringer?

Byrådet i Oslo har som ledd i en opptrapping mot å styrke 1.-4. trinn med 200 lærere, vedtatt at det fra høsten 2016 skal ansettes 30 nye faste lærere i Osloskolen utover det som følger av elevtallsvekst. Bjørdal, Tøyen, Vahl, Veitvet, Rommen og Mortensrud skoler har fått fem ekstra lærerstillinger på hver skole.

Lærerne skal bidra til at skolene får en mer spesialisert kompetanse med høy relevans for skolens elevgrunnlag. Særlig viktig blir det å planlegge og gjennomføre undervisning som treffer elevenes behov og utfordringer. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Du vil bli en del av en prioritert lærergruppe som følges opp gjennom veiledning, kurs og samlinger. Utdanningsetaten bidrar med støtte fra et nyetablert veilederteam.

Arbeidsoppgaver:

Variert undervisning i klasser, grupper, med enkeltelever
Tett og systematisk oppfølging av elever - inngå i lærende team
Ta del i de læringsstøttende aktivitetene på 3. trinn i AKS
Skole-hjem-samarbeid/foreldrekurs

Kvalifikasjoner:
undervisningserfaring fra 1.-4. trinn, gjerne med kompetanse i bruk av iPad
godkjent lærerutdanning for klassetrinnene med formalkompetanse i norsk, minimum 30 studiepoeng og tilsvarende i matematikk, helst også andrespråksdidaktikk eller flerkulturell pedagogikk
kunnskap om aktuell forskning på feltet språkopplæring, og/eller lese-skrive-regneopplæring
vurderingskompetanse - vurdering for læring
kompetanse i lovverket rundt elever med og uten § 2.8-vedtak

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
strukturert og systematisk, fleksibel og endringsvillig
innstilt på tett lærersamarbeid og overbevist om at alle elever kan lære mye!

Vi tilbyr:
gode og varierte utviklingsmuligheter
støtte fra Utdanningsetatens veilederteam
inntil tre lønnstrinn ekstra - "tiltakspakken"

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Nina Boklund, phone: +47 23191600, cell: +47 48224183, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com