SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3382072470

Closing date: 03-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling 1.-7. trinn - Refstad skole

Refstad skole ligger i bydel Bjerke og ble bygget i 2005 med åpne og fleksible romløsninger. Vi har 680 elever og 102 ansatte inneværende skoleår. Vi satser på høy kvalitet i undervisning med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse. Alle våre ansatte må være mål- og resultatorienterte. Vi har et godt samarbeid med Hasle-Løren idrettslag, og benytter deres flotte anlegg i skoletiden. Fra skolestart 2017 starter vi opp med 1:1 læringsbrett (iPad) på hele skolen.

Vi har nå ledig 2 faste undervisningsstillinger på 1.-7. trinn, fra 01.08.2017.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge gode læringsøkter
Gi elever god faglig veiledning
Utvikle nysgjerrige og samarbeidende elever som bygger og produserer kunnskap
Gi gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger
Kartlegge og følge opp elevenes utvikling
Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø
Delta og bidra i samarbeidet med kollegaer
Fremsnakke elever, kollegaer, skolen og nærmiljøet
Kontaktlæreroppgaver

Kvalifikasjoner:
Adjunkt med GLU 1-7, alternativt adjunkt som tilfredsstiller de nye kompetansekravene med minimum 30-60 stp i et av basisfagene
Det er ønskelig med kompetanse innenfor et eller flere av fagene matte, norsk, engelsk og spesialpedagogikk
Erfaring fra undervisning på barnetrinnet
Erfaring fra begynneropplæringen er en fordel
Gode IKT-ferdigheter, da vi starter med 1:1 læringsbrett for alle elever. Skolen satser stort på digitale læremidler
Du er opptatt av god klasseledelse og utvikling av egen praksis
Du har svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:
Allmenne fag

Utdanningstittel:
Adjunkt eller høyere

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Du er en tydelig klasseleder og er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene
Du er utviklingsorientert og ønsker å utvikle deg selv som lærer
Du holder deg faglig oppdatert og oppsøker relevant forskning og litteratur
Du er samarbeidsvillig og fleksibel
Du liker utfordringer og er løsningsorientert
Du kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte

Vi tilbyr:
Et engasjert lærerkollegium med fokus på elevenes læring
Gode arenaer for pedagogisk utviklingsarbeid
Moderne undervisningslokaler med gode tekniske hjelpemidler
Lønns- og arbeidsvilkår i hht. lov og avtaleverk for Oslo kommune
Opplæring i bruk av læringsbrett

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kari Bang Thorsrud avd.leder sos./spes.ped, phone: +47 24058800

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com