SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Teamleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3439513685

Closing date: 26-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Teamleder sentrum og mottak - Barnevernseksjonen

Barnevern og tiltaksseksjonen i Bydel St .Hanshaugen har i dag 32 stillinger og holder til i Stensbergt 25-27. Barneverntjenesten i bydelen betjener også sentrum med de muligheter og utfordringer det gir.

Vi vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester som arbeider med barn og unge.
Barneverntjenesten er delt opp i 3 forskjellige team, sentrum og mottaks team, barneteam, ungdom og fosterhjemsteam.
Teamleder stillingen som lyses ut, er tilknyttet sentrum og mottaksteamet.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for den daglige oppfølgingen av teamets oppgaver og ansatte.
Personalansvar sammen med seksjonssjef, herunder rekruttering, medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, faglig veiledning osv.
Fordele ansvar med tilhørende oppgaver og kvalitetssikre tjenesteutøvelsen i teamet, på områdene mottak og barnevern i sentrum.
Ansvar i akutte situasjoner.
Vedtaksfullmakt (etter delegasjon).
Lede teammøtene, gi veiledning og råd.
Koordinere og utvikle teamet innenfor de til enhver tid gitte rammer.
Koordinere og utarbeide informasjons og veiledningsmateriale, informere og veilede samarbeidende instanser og tjenester.
Ordinære mottaksoppgaver som behandling av henvendelser og meldinger (per mottakstelefon og i Familia).
Beherske og forholde seg til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer som er relevant for teamet
Bidra til fagutvikling.
Bistå i plan- og utviklingsarbeid og bidra til måloppnåelse.

Med sentrumsarbeid menes:
- arbeid med barn uten fast bopel i landet
- arbeid med menneskehandel
- bidra til at bydelens barnevernsarbeid opparbeider seg spisskompetanse på utfordringenerundt barn uten fast bopel i landet, asylsøkere, besøkende fra EU land, barn uten lovlig opphold, mistanke om menneskehandel og andre liknende saker.
-Videreutvikle og opprettholde kontakt med andre lands myndigheter.

Kvalifikasjoner:
3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.
Erfaring fra arbeid i førstelinjetjenesten på området barnevern.
Erfaring med leder- og veiledningserfaring.
Erfaring med erfaring fra sentrumsarbeid.
Erfaring med internasjonalt samarbeid
Ønskelig med familieterapi og eller annen videreutdanning
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest er påkrevd.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Selvstendig, engasjert, inspirerende, fleksibel og tydelig.
Ansvarsbevisst, utviklingsorientert og målrettet.
Evne til å tenke utenfor tradisjonelt barnevernsarbeid
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Bydel St. Hanshaugen kan tilby en spennende og utfordrende jobb, hyggelige kollegaer og et godt fag miljø. Kontoret er lokalisert sentralt på St. Hanshaugen sammen med resten av bydelsadministrasjonen.
Teamleder stillingen er i lønnsramme 057.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gry Hege Blakli Seksjonssjef barnevern og tiltaksseksjonen, phone: +47 41 35 18 60, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com