SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Teamleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3317684018

Closing date: 31-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Teamleder - Juridisk avdeling - Bymiljøetaten

Juridisk avdeling i Bymiljøetaten søker erfaren jurist til stilling som teamleder for ca 5 saksbehandlere. Det er to likestilte team, hvor hver teamleder har ansvar for søknad- og klagesaksbehandling i tilknytning til utstedte parkeringsgebyr, kontrollsanksjoner, tilleggsgebyr for bruk av piggdekk, vedtak om fjerning av kjøretøy, miljøgebyr etter politivedtekt for Oslo, samt behandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Avdelingen forbereder også klagesaker for klagenemnder og for rettslig behandling. Ved behandling i tingretten møter en av avdelingens jurister. Avdelingen består av totalt 20 medarbeidere og skal veilede og bistå etaten i juridiske spørsmål.

Vi ser etter søkere med god juridisk kompetanse og flere års relevant erfaring fra offentlig søknad- og klagesaksbehandling. Relevant ledererfaring fra offentlig virksomhet og god kunnskap om vegtrafikkloven vil bli tillagt vekt. Teamleder har det løpende personal- og fagansvaret, samt ansvar for utarbeidelse og oppfølging av blant annet handlingsplaner og rutiner. Vi vil at du skal dele din kompetanse i avdelingen og bidra til etatens videre utvikling.

Arbeidsoppgaver:

Personal-, fag- og resultatansvar for sitt team
Søknad- og klagesaksbehandling etter vegtrafikkloven
Juridisk rådgivning og saksbehandling
Partsrepresentant i rettsmøte, deltakelse i prosjekter og i interne og eksterne samarbeidsfora
Saksforberedelse av saker til klagenemnder og Kommuneadvokat.
Veiledning og informasjon til brukere
Opplæring og kompetanseheving for medarbeidere innenfor ansvarsområdet

Kvalifikasjoner:
Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Flere års relevant arbeidserfaring fra statlig eller kommunal sektor
Meget gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:
Resultat- og serviceorientert
Gode kommunikasjons-, motivasjons- og samarbeidsevner
Høy personlig og faglig integritet
Positiv, initiativrik og engasjert
Stor grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr:
En utfordrende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Arbeidstiden er 37,5 timer pr uke inkl. lunsj
Gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser gjennom Oslo Pensjonsforsikring
Lønnstrinn 40 - 46 (512.100 – 571.100) avhengig av kompetanse og erfaring
Nye, moderne og miljøvennlige lokaler på Hasle

Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Alf-Arne Iversen Avdelingsdirektør Juridisk avdeling, phone: +47 91865567

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com