SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3244359475

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Teamansvarlig sykepleier / vernepleier med videreutdanning - Hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse

Hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse utfører vedtak på hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, praktisk bistand og booppfølging og praktisk bistand til hjemmeboende brukere med psykiske lidelser, rus lidelser og psykisk utviklingshemming. Målet med tjenesten er å mobilisere brukerens egne ressurser.

Vi arbeider innenfor en bestiller /utfører- modell som skal gjenspeile verdigrunnlaget til Oslo kommune. Hverdagsmestring og implementering av velferdsteknologi er et satsningsområde i bydelen. Bydelen har et aktivitetshus for bydelens innbyggere som hovedsakelig har utfordringer med psykisk helse og rus.

Aktivitetshuset har fokus på folkehelsearbeid med vektlegging på friskliv, ernæring og aktivitet. Aktivitetshuset har en treningsgruppe tre ganger i uken med forskjellige aktiviteter som løping, styrke og ballspill.

Ansvaret som teamansvarlig er delt mellom to ansatte.
Vi har nå ledig 100 % stilling på dagtid med to dager inne og tre dager ute med direkte bruker tid. Personalet er tverrfaglig sammensatt og yter tjenester til ca. 200 brukere i bydelen. Avdelingen har ca. 18 årsverk i tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Koordinere tjenesten rus og psykisk helse
Ansvar for medisiner
Kontakt med samarbeidspartnere som NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser knyttet til brukergruppen.
Delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde deg faglig oppdatert
Veilede / undervise kollegaer og studenter
Ha primærkontakt ansvar med oppfølging med fokus på hverdagsmestring

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier/ vernepleier med videreutdanning innen rus og psykisk helse
Ønskelig med erfaring fra 1. & 2. linjetjenesten.
Høy faglig og etisk kompetanse
Evne til å takle ikke planlagte hendelser og arbeidsoppgaver, samt evne til å håndtere store arbeidsmengder
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, minst norskprøve 3.
Gode IT- kunnskaper
Interesse for velferdsteknologi
Ønskelig med erfaring med Gerica
Ønskelig med førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sykepleier/ vernepleier med videreutdanning innen rus og
psykisk helse

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Endringsvillig og høy grad av fleksibilitet og samarbeid
Kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsmengde
Vise engasjement, være omgjengelig og positiv
Være god på å bygge og vedlikeholde relasjoner
Etisk bevisst i samsvar med Oslo kommune sitt verdigrunnlag.

Vi tilbyr:
100 % fast dagstilling i hjemmetjeneste rus og psykisk helse
Spennende varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Internundervisning
Veiledning i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Lønnstrinn: 42

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Virginia Rajesan Seksjonssjef, phone: +47 95088963, email: Click here

Contact person:

Beate Reed Alfheim Fagkonsuelnt (Saksbehandler), phone: +47 41679467, email: Click here

Contact person:

Trine F. Iversen Fagkonsulent (teamansvarlig), phone: +47 96099273, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com