SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Støttepedagog

Number of positions: 4

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3066457138

Closing date: 01-06-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Støttepedagog - Team Pedagogisk fagsenter

Fagsenteret i Bydel Gamle Oslo er administrativt plassert i Avdeling barn og unge (ABU). Fagsenteret er koordinerende enhet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og har vedtaksmyndighet knyttet til Opplæringslova og Helse- og omsorgstjenesteloven. Fagsenteret har to utførerteam: Pedagogisk fagsenter og Fritidsassistanse. Arbeidshverdagen vår er utpreget tverrfaglig og tverretatlig.

Ansatte på Pedagogisk fagsenter arbeider primært med å utføre enkeltvedtak fattet etter opplæringslova §5-7. Vi har har logoped og musikkterapeut. Vi tilbyr bassenggruppe, observasjon/veiledning og et godt utstyrt lekotek/IKT-tek. Før årsskiftet skal vi flytte inn i nyoppussede og moderne lokaler i Grønlandsleiret 25.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er i all hovedsak knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogisk støtte til barn som går i barnehage.
Planleggingen av arbeidet skjer i nært samarbeid med barnet, foresatte, Pedagogisk-psykologisk Tjeneste, personalet i den enkelte barnehage og fagkonsulent på Pedagogisk fagsenter.
Den praktiske gjennomføringen står du selv for. Arbeidet organiseres ut ifra hvilke behov det enkelte barnet har.
Evalueringen av arbeidet skjer kontinuerlig, dog særlig i perioden(e) rundt jul/sommer.
Ansvaret for barnehagebarn med spesielle behov og funksjonsnedsettelser er i ferd med bli flyttet til barnehageloven. Hvis lovverket blir betydelig endret, kan det ha betydning for oppgavene tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:
For ansettelse som støttepedagog kreves det relevant utdanning fra høyskole eller universitet (tre-årig) eller mer.
Det er en fordel med videreutdanning i spesialpedagogikk.
Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende. Krav: Bestått norskprøve B1 eller tilsvarende må dokumenteres
Tiltredelse krever godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli lagt vekt på. Med dette mener vi blant annet:
Evne til å utvise humor, glede og gode relasjonsevner i arbeid med barn
Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
Faglig engasjement
Evne til å tilpasse seg ulike miljøer
Bevissthet omkring hvordan en selv kan bidra til et positivt arbeidsmiljø
Gode fremstillingsevner, muntlig såvel som skriftlig, samt gode IKT-ferdigheter

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et arbeidsmiljø som er preget av høy trivsel og faglig tyngde
Veiledning fra erfarne fagkonsulenter
Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ
Stillingene kan deles opp hvis det er hensiktsmessig. Studenter og andre som ønsker å arbeide deltid, kan derfor også søke.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristian Øi Teamleder, phone: +47 977 63 889

Contact person:

Gro Eilei Bøe Seksjonsleder, phone: +47 481 69 811

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com