SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sosialkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3144926074

Closing date: 10-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Sosialkonsulent - Oppfølgingsseksjonen

Sosialtjenesten i NAV Sagene har 90 ansatte med fire sosialseksjoner, to tiltaksseksjoner og et boligkontor. De to tiltaksseksjonene er samlokalisert med Sagene kursenhet i et eget Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering. Vi er i god gjenge som NAV-kontor, har en bred vifte av tiltak, har en særskilt satsning på avklaring og oppfølging av brukere med psykiske og rusrelaterte problemer (STYRK). Vi har et avtalt samarbeide med HIOA omkring undervisning av studenter fra sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.

NAV Sagene har et ungdomsteam der sosialkonsulenter, ruskonsulenter, tiltakskonsulenter, psykolog, booppfølger og veiledere med aap-ansvar i stat jobber tett sammen. NAV Sagene er innvilget samhandlingsmidler for å styrke oppfølgingsarbeidet overfor ungdom med rusrelaterte utfordringer. I stedet for å ansette en ruskonsulent til rustiltaksarbeidet vil vi dele en ungdomsrode i to slik at rollen som sosialkonsulent og ruskonsulent kombineres.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling og oppfølging etter lov om sosiale tjenester
Utredning og tett oppfølging av unge rusmiddelmisbrukere i forhold til helse- og rustiltak, botiltak og/eller aktivisering/kvalifisering samt avklaring av trygderettigheter
Samarbeide med veiledere aap om etablering av aktivitetsplan og oppfølging av disse i samarbeid med brukere
Være utadrettetet og knytte kontakt opp mot fastlege og bydelens tiltakssystem, kommunens rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner:
Solid erfaring fra saksbehandling og oppfølging av brukere med rusrelaterte og psykiske helseutfordringer.
Solid erfaring fra eller samarbeide med psykiatri og rusfeltet
Personlig egnethet, evne til å ha en imøtekommende og løsningsorientert holdning overfor medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere,
Evne til å håndtere mange oppgaver og stor grad av fleksibilitet og eget initiativ.
Sosionom eller annen relevant universitets- eller høyskoleutdanning

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Vi tilbyr:
Lønnsplassering i lønnsramme 2208, lønnstrinn 31 i Oslo kommunes regulativ
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tanya Palkin seksjonsleder, phone: +47 02 180

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com