SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonssjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3284632037

Closing date: 02-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Seksjonssjef barnehager - Avd. barn og kultur

I Bydel Østensjø er det 47 ordinære barnehager, hvor av 30 kommunale. De kommunale barnehagenes visjon er "Østensjøbarnehagene – kompetanse for livet, mot til å gjøre en forskjell".

Visjonen gjenspeiler vår fortolkning av samfunnsmandatet og viser retning for arbeidet. Arbeidet preges i dag av fortsatt utvikling av tillitsbasert ledelse, tverrfaglig tilnærming og utvikling av mer samskaping med brukere. Barnehageseksjonen har et sterkt faglig fundament, en kultur preget av helhetlig og utviklingsorientert tenkning, og kompetanseprogram som sikrer at vi når sentrale og lokale mål. Bydelen er en del av satsingen Barnehjernevernet der barnehagene har en sentral rolle.

Arbeidsoppgaver:

Seksjonssjef har faglig, personalmessig og økonomisk ansvar for bydelens kommunale barnehager, og skal lede og videreutvikle tjenesten i tråd med barnehageloven, rammeplan og andre overordnede vedtak og føringer.
Seksjonssjef har ansvar knyttet til bydelens tverrfaglige planer og arbeidsgrupper for bydelens satsinger.

Kvalifikasjoner:
Relevant barnehagefaglig høgskole-/ universitetsutdanning
Lederkompetanse vil bli tillagt stor vekt
Gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsevner
System- og organisasjonskompetanse
Økonomikompetanse
Kunnskap om offentlig sektor

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Du kan vise til gode resultater som leder og er opptatt av å levere iht. overordnede føringer
Du har faglig integritet, arbeider kunnskapsbasert og er utviklingsorientert
Du skaper gode prosesser ved å utfordre, inspirere og motivere dine medarbeidere, samtidig som du stiller krav
Du har en analytisk og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
Du evner å veksle mellom operative og strategiske oppgaver
Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Utfordrende og meningsfylt lederstilling i en virksomhet med krav til kvalitetsutvikling
Faglig dyktige og engasjerte kolleger
Lønnstrinn 60 (kr 750 200)
Fleksitid
Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tommy Grotterød avdelingsdirektør, phone: +47 970 86 597

Contact person:

Nina L. Corneliussen seksjonsleder, phone: +47 934 05 005

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com