SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3000431432

Closing date: 06-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Seksjonsleder Sosial og ambulant akuttjeneste - Sosial ambulant akuttjeneste

Seksjonsleder i kommunes heldøgns akuttjeneste innenfor sosiale tjenester, rus, psykisk helse og krise/traume – i seksjon sosial og ambulant akuttjeneste i avdeling for psykososiale tjenester

Avdeling for psykososiale tjenester ivaretar fagområdet psykisk helse og psykososiale tjenester i Helseetaten. Detter et spennende fagfelt som har som mål å møte dagens krav og tilrettelegge for befolkningens utfordringer og behov i møte med helse og omsorgstjenestene.

Avdelingen består av to seksjoner: Seksjon psykisk helse og avhengighet (PHA) har et systemrettet ansvar for planarbeid, tjenesteutvikling, samhandling og kompetanseutvikling til bydelene. Seksjon sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) er et døgnåpent akuttilbud på området sosiale, psykososiale og sosialmedisinske problemstillinger. Overgrepsmottaket inngår i seksjonen som ivaretar personer i psykososial krise, og har et særskilt ansvar for oppfølging av personer utsatt for vold i nære relasjoner og overgrep. Seksjonen har ansvar for oppgaver knyttet til Lov om sosiale tjenester i NAV når det øvrige tjenesteapparatet er stengt.

Avdelingen har et byomfattende beredskapsansvar for opprettelse og drift av evakuerte og pårørendesenter (EPS) ved større ulykker og katastrofer i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for seksjon Sosial og ambulant akuttjenestens ansvar og virkeområde
Budsjett, økonomi og personalansvar
Fag, innovasjon og utviklingsansvar
Overordnet ansvar for daglig drift, systematisk arbeid med opplæring, kompetanse og rekruttering
Dialog og samhandling internt i etaten, på tvers med bydeler, spesialisthelsetjenesten og andre frivillige/ brukerorg., aktuelle aktører
Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør og vil sitte i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner:
Minimum 3 årig bachleorutdanning, sosialfag.
Videreutdanning innenfor fagfeltet
Relevant ledererfaring innenfor fagområdet, gjerne lederutdanning eller pedagogisk kompetanse
Gjerne erfaring fra planlegging og drift av turnustjeneste og prosjektarbeid
Gode kunnskaper i bruk av data som arbeidsverktøy
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Presentasjons og opplæringserfaring

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sosialfaglig

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Evne til å prioritere oppgaver og arbeide selvstendig
Resultatorientert
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til omstilling og nytenking
Personlig egnethet vektlegges

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter
Gode pensjonsordninger
Vi tilbyr ltr 58 som pt utgjør kr 706 900 pr.år,
Arbeidstid: dagtid 37,5t

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Stine Wågsås, phone: +47 91769009

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com