SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ruskonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3175481432

Closing date: 31-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Ruskonsulent - NAV-oppfølging

NAV Ullern har ca. 40 stillinger hvor av sosialtjenesten utgjør halvparten. Det er ledig 100 % fast stilling som ruskonsulent i oppfølgingsavdelingen fra og med 01.09.2016. Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid innad i avdelingen og mulighet til å etablere gode relasjoner til brukergruppen. Vi søker en fleksibel og engasjert person som trives med å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Følge opp egen klientportefølje.
Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Helse- og omsorgstjenesteloven.
Oppfølging av brukerne med sikte på at de blir økonomisk selvhjulpne.
Kartlegging, veiledning og motivering til riktig tiltak.
Delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter internt og eksternt.
Koordinatorrolle i ansvarsgrupper.
Innsøking til behandling i institusjon.
Innsøking til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Henvisning til andre hjelpeinstanser.
Rapportering og fagutvikling.
Fagveiledning til kollegaer.

Kvalifikasjoner:
Det kreves minimum tre årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis sosionom/barnevernkonsulent
Ønskelig med erfaring fra 1. linje tjeneste
Erfaring fra saksbehandling innenfor Lov om sosiale tjenester i NAV
Kjennskap til saksbehandlingssystemene Oskar, Arena og Gosys
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God evne til kommunikasjon med brukerne, samarbeidspartnere og kollegaer
Selvstendig og kunne arbeide systematisk og helhetlig, samt prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver
Evne til nytenking

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Du må være en god relasjonsbygger og dyktig i motivasjonsarbeid
Du må jobbe endringsrettet med personer med ulike helse- og sosialfaglige utfordringer
Du må være serviceorientert, strukturert og resultatorientert
Du må kunne sette deg inn i ny arbeidsopppgaver, tillegne deg ny kunnskap og være omstillingsdyktig
Du må kunne ta initiativ og være med på å utvikle avdelingen
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
Lønnsramme 32-41som tilsvarer årslønn 430 200-501 900.
Et godt arbeidsmiljø.
37,55 timers arbeidsuke med fleksitid og gode pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonforsikring.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Bakkeli Enhetsleder, phone: +47 992 90 138

Contact person:

Hege Grelland Avdelingsleder, phone: +47 414 26 953

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com