SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3366316530

Closing date: 17-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Ressurslærer/leselærer 1. trinn - Nordtvet skole

Har du erfaring med den første lese- og skriveopplæringen og trives med spennende faglige utfordringer? Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer? Da er dette stillingen for deg!

Vi trenger en erfaren ressurslærer i norsk til den første lese- og skriveopplæringen på 1. trinn. Du skal inngå i et team med tre nye ressurslærere som skal jobbe for å styrke opplæringen på 1.-4. årstrinn i skole og AKS. Disse tre spesialistlærerstillingene skal bidra til at skolen får en mer spesialisert kompetanse med høy relevans for den enkelte elevs opplæring og vil være en ekstra ressurs på toppen av skolens grunnbemanning. Du skal planlegge og gjennomføre opplæring som treffer elevenes behov og utfordringer. Målet er å styrke elevenes språkkompetanse og ferdigheter i lesing og regning. Elevenes progresjon skal følges tett på individnivå.

Nordtvet skole er en forsterket barneskole som ligger i bydel Grorud. Skolen har 87 ansatte og 430 elever fordelt på 1.-7. trinn og fire byomfattende spesialgrupper for barn med generelle lærevansker og autismespekterforstyrrelser. Skolen er lokalisert på Kalbakken med flotte uteområder og kort vei til Lillomarka.

Arbeidsoppgaver:

Leselærer / ressurslærer for 1. trinn og AKS.
Samarbeide med lærere på 1. trinn, baseleder AKS og pedagoger i barnehagene.
Lage kurs i samarbeid med barnehagene for å heve språkkompetansen til barna for en enda tildligere innsats.. Planlegge og gjennomføre faglige aktiviteter en time i uken på skolen eller i barnehagen.
Skole- hjem samarbeid.
Bidra til systematisk fokus på ord og begreper på uteskole 1. trinn.
Være bindeledd mellom skole og AKS og bidra til kvalitet for elever med faglige utfordringer på læringsstøttende aktiviteter på AKS.
Styrke lese- og skriveopplæringen på 1. trinn med språkleker, Ny Start og målrettede kurs for elever med faglige utfordringer.
Ansvar for kartlegging og opplæring av elever med behov for forsterket leseopplæring og iverksette tiltak i samarbeid med lærerne.

Kvalifikasjoner:
Du må ha formell pedagogisk utdanning og oppfylle kompetansekravet i norsk.
Kunnskap og erfaring i bruk av digitale hjelpemidler.
Kompetanse og erfaring med den første lese- og skriveopplæringen.
God relasjonskompetanse.

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningstittel:
Allmennlærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Du holder deg faglig oppdatert og har stort egasjement for den enkelte elevs læring.
Evne til å skape gode og trygge rammer for elevene.
Du må ha svært gode samarbeidsevner.
Du er endringsvillig og lojal mot skolens satsingsområder.
Du er resultatbevisst med høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
En spennende og en nyopprettet stilling som du skal være med å sette ditt preg på.
Samarbeid og støtte fra ledelse og øvrige kollegaer.
Hyggelige elever og foresatte.
Oppstart og opplæring med Ipad 1:1 på 1. -4. trinn for bedre læring og økt motivasjon.
Opplæring i klasseledelsesprogrammet Webster Stratton - kursing gjennom skoleåret 17/18 gjennom Brusetkollen skole.
Oppfølging som nytilsatt. Skolen har intern plan for oppfølging av nytilsatte.
Intern og ekstern kursing på skolens øvrige satsingsområder innenfor lesing, regning, digitale ferdigheter og iPad 1:1, HMS mm
Nordtvet skole er også praksisskole for Høgskolen i Oslo.
Lønn etter gjeldende avtale med mulighet for inntil 1- 3 ekstra lønnstrinn ved ansettelse knyttet til Nordtvet skole.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Katrine Sølvberg rektor, phone: +47 22820600, cell: +47 95937341, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com