SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog/psykologspesialist

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3225226835

Closing date: 01-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Psykolog/psykologspesialist - Aline poliklinikk

Stillingen er en av fem psykologstillinger ved Aline poliklinikk, som er en del av Aline og Frydenberg barnevernsenter i BFE. Det jobbes ut fra mandat fra barneverntjenesten i tverrfaglige team rundt barn 0-2 år og deres foreldre innskrevet ved Aline familieavdeling, samt barn 0-4 år i beredskapshjem.

Det anmodes om at vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

Undersøkelser av barns utvikling og fungering, samt barns samspill med og tilknytning til foreldre
Utredning av foreldres kapasitet til å ta vare på barnet, noe som innebærer utprøving av veiledning og forslag om videre tiltak
Utredning av barns omsorgsbehov i beredskapshjem
Veiledning til beredskapsforeldre
Rapportskriving og vitneførsel for fylkesnemnd og retten

Kvalifikasjoner:
Fortrinnsvis psykologspesialist, men psykolog med interesse for og erfaring fra sped- og småbarnsfeltet oppfordres også til å søke
Kompetanse i utredningsmetoder som benyttes i sped- og småbarnsalder er en fordel

Personlige egenskaper:
Kapasitet til å jobbe med sårbare barn og sårbare foreldre der det kan være motsetninger mellom barnets behov og foreldres ønsker
Engasjement og interesse for fagfeltet, selvstendighet, samt ydmykhet for fagområdets kompleksitet og evne til å be om råd og støtte
God evne til samarbeid med psykologkollegaer og andre faggrupper
Evne til å delta positivt i omstillingsarbeid
God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Fordypning i psykologfaglig arbeid med risikoutsatte sped- og småbarn og deres omsorgspersoner
Et godt og humørfylt fagmiljø med høy kvalitet
Hyggelige og støttende kollegaer
Psykologspesialist avlønnes i lønnstrinn 52 i Oslo kommunes lønnsregulativ (kr. 638.100,- per år). Psykolog avlønnes i lønnstrinn 34-50 (kr. 461 300,-615 700,- per år)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mette Sund Sjøvold sjefpsykolog/leder, phone: +47 23428833, cell: +47 41300970

Contact person:

Karina Amalie Ursin Ugland, phone: +47 23428830

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com